SYKVIT4011 – Sykepleievitenskap og -tjeneste

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på forholdet mellom sykepleievitenskap og sykepleietjeneste. Emnet skal gi en innføring i hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap i sykepleien. Det vil legges vekt på hvordan utvikling i sykepleietjenesten kan fremmes gjennom evaluering og forskning. Sykepleiens normative grunnlag som samfunnstjeneste belyses og diskuteres.

Hovedemner

Sykepleievitenskapens innhold og struktur:

  • Kunnskapsnivåer og kunnskapsformer i sykepleien
  • Forholdet mellom sykepleievitenskap og beslektede kunnskapsområder

Forholdet mellom sykepleievitenskap og sykepleietjeneste:

  • Sykepleiens samfunnsmessige mandat, samfunnsmessige og legale rammer med spesielt fokus på spenningsfeltet mellom rammer, fag og pasient
  • Utvikling av forskningsmiljøer i praksis, ledelse og utdanning
  • Sykepleievitenskap som grunnlag for evaluering og endring av sykepleietjeneste og utdanning
  • Metoder for å bedre sammenhengen mellom vitenskap og praksis, utdanning og lederskap

Hva lærer du?

  • Studenten skal kunne identifisere og kritisk analysere ulike kunnskapsformer i sykepleiepraksis og deres gyldighet innenfor vitenskapelige kunnskapsparadigmer
  • Studenten skal kjenne til aktuell vitenskapsdebatt i sykepleien og diskutere de konsekvenser en utvikling av sykepleievitenskap og forskning har for utdanning, praksis og ledelse av sykepleiefaget
  • Studenten skal med bakgrunn i aktuell litteratur og forskning kritisk analysere forholdet mellom vitenskap og praksis i sykepleien
  • Studenten skal kjenne til de samfunnsmessige, politiske og organisatoriske rammene som faget utøves og utvikles innenfor

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen gis som en blanding av forelesninger, seminarer og gruppearbeider.

Eksamen

Hjemmeeksamen: Emnet blir vurdert i form av en hjemmeeksamen. Det leveres en individuell skriftlig oppgave på 2500 ord (+/- 10 %) inkludert referanseliste. Det gis gradert karakter. Det er ingen undervisning i eksamensperioden.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som pga. gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må legges ved søknad om utsatt eksamen, jf §§ 7.4.1 og 7.4.2 i UiOs forskrift om studier og eksamen

Studenter som har strøket til eksamen kan søke om å få gå opp til kontinuasjonseksamen semesteret etter, dersom det ikke naturlig arrangeres ordinær eksamen. Kontinuasjonseksamen regnes som et nytt forsøk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk