SYKVIT4313 – Helsepedagogikk, pasientlæring og mestring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innsikt og kunnskap om sentrale teoretiske, metodiske og empiriske problemstillinger for å fremme læring, mestring og helse hos brukere og pasienter som har helseutfordringer og deres pårørende. 

Hovedtema

  • Sentrale perspektiver, begreper og teorier om kunnskapsutvikling knyttet til helsefremmende arbeid.
  • Forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling om pasientlæring og mestring
  • Sentrale metodologiske overveielser knyttet til forskning om pasienters læring og mestring

Hva lærer du?

Kunnskap

Emnet gir deg:

  • kunnskap om sentrale teoretiske perspektiver som belyser aktuelle problemstillinger om pasienters læring og mestring av sykdom/helseproblemer
  • innsikt i sentrale, metodologiske overveielser knyttet til forskning om pasientundervisning, læring og mestring
  • kunnskap om empiriske studier som belyser fordypningsområdet

Ferdigheter

Du vil lære å

  • analysere forskningsmessige temaer og forskningsprosjekter for systematisk kunnskapsutvikling som har betydning for pasienters læring og mestring

Generell kompetanse

Du vil

  • kritisk kunne vurdere kunnskapsstatus om helsefremmende arbeid og analysere implikasjoner for pasienter og helsetjenesten
  • kunne gjengi ulike perspektiver på vesentlige problemstillinger og vitenskapelig metodevalg knyttet til helsefremmende arbeid
  • kunne bidra faglig, kritisk og konstruktivt i utvikling av pasientundervisning i sykepleiepraksis

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Alle som oppfyller opptakskrav kan søke om å ta dette emnet. Les mer om opptakskrav og søknad til enkeltemne. Søknadsfrist 15. januar.

Undervisning

Læringsformer:

Forelesning, seminarer.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet blir vurdert i form av en individuell muntlig presentasjon.

Studenten skal skrive et individuelt sammendrag (300 ord +/- 10% eks. referanseliste) som innleveres før presentasjonen holdes.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk