Dette emnet er erstattet av MED4500R – Medisinstudiet, modul 5.

Beskjeder

Publisert 26. jan. 2018 15:40

Merk at de endelige gruppene for modulen for V18 ikke har blitt publisert ennå. Gruppepublisering skjer 7-10 dager før undervisningen på modulen begynner.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 18. des. 2017 09:21

Sensuren for skriftlig digital konteeksamen MED4500 (modul 5), farmakologi er nå publisert.

For faglige spørsmål, kontakt Lars Nilsson (lars.nilsson@medisin.uio.no).

For andre (ikke faglige) spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent Nina Lind, nina.lind@medisin.uio.no.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne på MED-studieinfo på Domus Medica i deres åpningstid. Du må legitimere deg for å få oppgitt din poengsum, så husk legitimasjon! Du kan også sende en e-post fra din student-e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du har tatt. Poengene vil være tilgjengelige på studentinfosenteret fra tirsdag 19.12.17 og fram til tirsdag...

Publisert 7. des. 2017 14:11

De psykometriske analysene fra begge de digitale eksamener er nå lagt ut i timeplanen.

Publisert 29. nov. 2017 16:38

Vil du være med å påvirke fremtidens opptak til medisin?

Kulltillitsvalgte Thea Leine Simenrud og Helge Leander B. Jensen på medisin gir 3 gode grunner til hvorfor du bør påvirke fremtidens opptak til medisinstudiet.

Vi søker deg som er medisinstudent på modul 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

Testen krever ingen forberedelser og har ingen konsekvenser for videre studier.

Deltagelsen vil være anonym og vi vil derfor ikke kunne gi individuell tilbakemelding.  Vi vil publisere de samlede resultatene i etterkant. Testen tar tre timer. Det vil bli servert pizza og drikke til alle før testen.

Spørsmål? Kontakt ...

Publisert 29. nov. 2017 09:28

Sensuren for skriftlig digital eksamen MED4500 (modul 5), psykiatriske fag, rettsmedisin og allmennmedisin er nå publisert.

For faglige spørsmål, kontakt Randi Ulberg (randi.ulberg@medisin.uio.no).

For andre (ikke faglige) spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent Nina Lind, nina.lind@medisin.uio.no.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne på MED-studieinfo på Domus Medica i deres åpningstid. Du må legitimere deg for å få oppgitt din poengsum, så husk legitimasjon! Du kan også sende en e-post fra din student-e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å s...

Publisert 23. nov. 2017 08:29

Sensuren for skriftlig digital eksamen MED4500 (modul 5), farmakologi er nå publisert.

For faglige spørsmål, kontakt Lars Nilsson (lars.nilsson@medisin.uio.no).

For andre (ikke faglige) spørsmål, ta kontakt med studiekonsulent Nina Lind, nina.lind@medisin.uio.no.

Hvis du ønsker å vite poengsummen din etter eksamen kan du få oppgitt denne på MED-studieinfo på Domus Medica i deres åpningstid. Du må legitimere deg for å få oppgitt din poengsum, så husk legitimasjon! Du kan også sende en e-post fra din student-e-postadresse til med-studieinfo@medisin.uio.no for å få vite din poengsum. Husk å skrive hvilken eksamen du...

Publisert 14. nov. 2017 19:59

Les mer og meld deg på med.uio.no/opptakspilot innen 4. desember!

Ved spørsmål, kontakt MED-studieinfo.

Publisert 14. nov. 2017 14:38

Akademisk skrivesenter og Universitetsbiblioteket arrangerer for andre gang skrivenatt på biblioteket. Skrivenatt er et tilbud til alle studenter ved UiO, uavhengig av fag, det er gratis og ingen forhåndspåmelding. Biblioteket er åpent til midnatt, og studentene kan både skrive på egenhånd, sammen med andre, og få hjelp fra fagfolk og mentorer. De blir kjent med biblioteket, og kan få hjelp til litteratursøk. Gjennom hele kvelden vil det være tilbud om kurs og foredrag.

Tid og sted:9. nov. 2017 17:00 - 23:59, HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus    

Her ligger mer informasjon:...

Publisert 10. nov. 2017 13:14

Ved frafall eller sykdom til muntlig eksamen modul 5, må Inger Ihle Vatne ved studieseksjonen varsles om dette så snart som mulig og senest kl 08.00 eksamensdagen.

Kontaktinformasjon til Inger Ihle Vatne:

Mail: i.i.vatne@medisin.uio.no  

(Eksamensmobil: 90534476)

Oversikt over hvilket fagområde (psykiatri/rettspsykiatri, allmennmedisin eller samfunnsmedisin - ingen videre detaljer innenfor disse fagområdene oppgis) publiseres kl. 09:00 dagen før du skal eksamineres.

Publisert 10. nov. 2017 13:07

Hei,

Kunnskapshåndteringstesten fredag 24.11.2016 kl 15.00 holdes i Silurveien, sal C. Se praktisk informasjon om Silurveien her: http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/gjennomforing/med/silurveien/index.html

Mvh

Studieseksjonen

Publisert 8. nov. 2017 11:09

 

Avdeling for smittevern, Oslo sykehusservice, Oslo universitetssykehus tilbyr medisinstudenter influensavaksine:

  • mandag 20.11 og
  • tirsdag 21.11
  • kl. 10-14, Rikshospitalet B Kurssal B1.1016A (RHB1.1016A)

I tillegg nevnes at Avdeling for smittevern har stand med vaksinasjonstilbud i forbindelse med Pasientsikkerhetsuka på følgende steder:

  • Radiumhospitalet mandag 13. november  kl. 10-14
  • Rikshospitalet tirsdag 14. november  kl. 10-14
  • Ullevål onsdag 15. november  kl. 10-14
  • Aker torsdag 16. november (med forbehold)  kl. 10-14

Vi vaksinerer kl. 10-14, og studentene kan benytte seg av d...

Publisert 31. okt. 2017 11:47

Her følger lenke til undervisningen dere skal ha med professor Morten Kjelland i  morgen, fint om alle logger seg inn snarest mulig.

Nettsiden med lysbilder, bokutdrag mv. er lagd til forelesningen og fungerer som et tillegg til Kjellands UiO-side.

https://www.facebook.com/groups/MortenKjellandsHelserettsforelesningMed.fakH2017/

 

 

Publisert 27. okt. 2017 09:27

Mvh

Studieseksjonen

Publisert 26. okt. 2017 10:59

Kursene "Litteratursøk, sitering/kildehenvisning og litteraturlister" samt "Innføring i EndNote" som avholdes onsdag den 22. november krever påmelding.

Dette for å få et anslag over hvor mange studenter som kommer, booking av rom m.v.

Dere trenger ikke delta på kurset for å ta testen 24.november. Studieseksjonen melder aktuelle studenter opp til testen.

Påmelding gjøres på nettskjema innen 15. november https://nettskjema.no/a/88935

 

 

 

Publisert 20. okt. 2017 16:58

 

Tirsdag er det midtveisevaluering for modul 5. Gruppe- og kulltillitsvalgte oppfordres til å benytte denne muligheten til å gi tilbakemeldinger på vegne av smågruppene og kullet som helhet.

Punktene nedenfor er ment som en sjekkliste for møtet mellom tillitsvalgte i smågruppene og modulutvalget. Hvilke tema som blir tatt opp og hvor mye en går inn på hvert punkt, vil selvsagt variere med hva som oppleves som viktigst der og da.

Listen leveres ut på forhånd til studentene som utgangspunkt for en kort diskusjon i hver studentgruppe - før møtet mellom de tillitsvalgte og modulutvalget, slik at diskusjonen i sistnevnte forum blir representativ.

&nb...

Publisert 19. okt. 2017 10:10

Kjære studenter,

Lærerne oppfordrer de av dere som har tilgang til en bærbar PC å ta med denne til seminaret.

 

Publisert 18. okt. 2017 13:25

Søknadsfristen for å søke tilrettelagt undervisning for vårsemesteret er 1. november : http://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-eksamen/oblig-undervisning/tilrettelegging-obl-und.html

Søknader som kommer etter fristen vil bli avslått selv om kriteriene er tilstede.

Hvis det oppstår akutte eller uforutsette hendelser som gjør at du får behov for tilrettelegging etter at søknadsfristen er løpt ut, kan fakultetet etter særlig søknad innvilge tilrettelegging.

Publisert 9. okt. 2017 09:43

Kjære studenter,

Det ligger en feilinfo ute på timeplansidene tilknyttet dagens forelesning, som skal rettes opp.

Refleksjonsnotatet skal kun leveres i Inspera og ikke sendes separat på epost. Fristene som ligger i dette dokumentet er også feil.

Her er oppdatert informasjon: http://www.uio.no/studier/emner/medisin/med/MED4500/v17/undervisning/refleksjonsnotat.html

 

Publisert 11. sep. 2017 08:59

Innen 1. november skal tema for prosjektoppgave være foretatt og registrert elektronisk med bekreftelsesskjemaet

25.09.2017 kl 10:30 holdes et orienteringsmøte, hvor noen av fagmiljøene presenterer seg. Sted: Blått Aud 3 RH.

Etter eksamen i modul 5 er det satt av fire uker til kurs i kunnskapshåndtering, obligatorisk test i kunnskapshåndtering og arbeid med prosjektoppgaven.

Publisert 1. sep. 2017 09:41

På seminaret om rusproblemer på legevakt mandag 28/8 ble det stilt spørsmål om hvor lang tid det må gå fra en har gitt tiamin til en kan gi glukose intravenøst til pasienter med Wernickes encefalopati, evt også pasienter med langvarige høyt alkoholkonsum. (Bakgrunn: Tiaminmangelen som ligger bak Wernicke forverres ved glukoseinfusjon, da forbrenningen av den tilførte glukosen bruker opp tiamin.) Jeg kunne dessverre ikke svare nøyaktig på spørsmålet der og da, men har nå undersøkt saken:

Glukoseinfusjon kan gis rett etter tiamin. Imidlertid er Ringer den foretrukne væsken til disse pasientene om det er væskebehandling man er ute etter. Ved hypoglykemi som krever glukose intravenøst er det viktigere å behandle hypoglykemien enn å unngå å forverre tiaminmangelen. Følgelig starter vi da behandling av hypoglykemien først og gir tiamin så snart som mulig etterpå. Om vi ikke har tiamin, må vi likevel behandle hypoglykemien.

 

Beste helsing

Odd Marti...

Publisert 29. aug. 2017 15:14

Mandag 11. september har første praksispulje Barnepsykiatrisk dag. Dette gjelder gruppe 8- 14.

BUP Nord, BUP Øvre Romerike, BUP Syd og Nic Waal arrangerer BUP dagen for første pulje.

Fordelingen av studenter på de ulike stedene ligger ute som en ressurs i timeplanen for 11. september.

Program for de ulike stedene vil bli lastet opp samme sted. Barnepsykiatrisk dag er en unik mulighet til å møte flere BUP pasienter. Forvent at dagen har varighet som en vanlig arbeidsdag og les programmet for stedet du er satt opp på for nærmere informasjon når denne foreligger.

Vi minner om at BUP dagen teller som en praksisdag, og at den er underlagt fraværsreglene. De ulike stedene blir tilsendt en oppmøteliste der dere må signere for oppmøte.

Tirsdag 12. september starter den ordinære praksistjenesten for pulje 1.

 

Publisert 24. aug. 2017 14:45

Grunnet lærernes rutineplikter overfor politiet er følgende undervisning i morgen byttet om:

Legeerklæring om dødsfall v/Arne Stray-Pedersen. Ny tid: 09.30

Legens rolle ved dødsfall v/Per Hoff-Olsen. Ny tid: 14.00

 

 

 

Publisert 15. aug. 2017 13:40

Listene over praksisplasser i psykiatri for høsten 2017 ligger nå i timeplanen som ressurs for fredag 18.august, kl. 13.30. Fordelingen vil foregå i VPS Auditoriet psykiatrisk klinikk.

Listene over trekningsnummer i de to praksispuljene ligger også ute som ressurs i timeplanen for fredagen. Merk hvilken gruppe og pulje dere tilhører.

Dersom dere ikke har mulighet til å møte opp på dette, kan dere gi en medstudent fullmakt til å velge for dere. Dette må i så fall varsles praksiskomiteen ved Thea Leine Simenrud innen kl.14.30 torsdag 17. august.

Valgte plasser skal signeres for og dere må takke ja eller nei til overnatting der dette er aktuelt (Kristiansand og Sanderud).

Dersom dere velger praksisplass ved OUS må dere skrive ja/nei om dere har DIPS tilgang til OUS. For å få DIPS tilgang ved OUS må man gjennomgå kurs.

 

Med vennlig hilsen

 

Ellen Rosenberg

Modulkoordinator