MF9125 – Introduksjonskurs til kardiovaskulær forskning og medisin

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Kurset blir arrangert av den nyopprettede forskerskolen «Norwegian PhD School of Heart Research». Kurset skal gi en bred og gjennomgående kjennskap til patofysiologien og konsekvenser til hjertesykdom. Et fokusområde for kurset vil være kombinasjon mellom kliniske aspekter og grunnforskning om emnet (translasjonsforskning). Det blir lagt vekt på underliggende årsaker til hjertesykdom, og temaer som akutt og kronisk iskemisk sykdom samt hjertesvikt blir dekket.  Undervisningen vil gis av fremtredende norske forskere innen sitt felt med en oppsummering av internasjonal forskning samt siste nytt fra de norske forskningsgruppene.

Kurset har også obligatorisk innlevering av abstrakt på deltagernes egne prosjekter som skal presenteres (10 min) i henhold til den tematiske inndeling av kurset. Følgende temaer vil bli berørt (men er ikke avgrensende i forhold til innsendte prosjekter):

  •  Underliggende faktorer i forhold til iskemisk hjertesykdom: arteriosklerose, diabetes, hypertensjon, metabolisme og kjønn.
  •  Akutt hjerteinfarkt
  •  Hjertesvikt
  •  Modell organismer i et klinisk perspektiv
  •  Translasjonsforskning

Opptak og adgangsregulering

Emnet har direkte påmelding i StudentWeb. Søkere får ved påmelding umiddelbart svar i StudentWeb om plass på emnet er innvilget, om emnet er fullt eller om søkeren ev. mangler forkunnskaper. Dersom emnet er fullt blir søkere satt på venteliste. Det tas opp 35 deltakere til emnet.

Søkere som har studierett ved UiO:
Ph.d.-kandidater ved UiO søker opptak i StudentWeb

Søkere som ikke har studierett ved UiO:
Søkere som ikke har opptak på et ph.d.-program eller forskerlinjen ved UiO, må søke om studierett i SøknadsWeb før de kan søke opptak til ph.d.-emner i medisin og helsefag. Eksterne søkere bør søke om studierett senest 3 uker før søknadsfristen til dette emnet.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Planlagt eller påbegynt forskningsprosjekt innen kardiovaskulær medisin/fysiologi. Grunnleggende kunnskap i sirkulasjonsfysiologi tilsvarende kapittel 7 i Human Biology, Starr & McMillan.

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende kunnskap om blod, og immunologi tilsvarende kapittel 8 og 9 i Human Biology, Starr & McMillan.

Undervisning

Det skal leveres et obligatorisk abstrakt i forkant av kurset. For informasjon om innleveringsfrist se "fakta om emnet".

Abstraktet skal være på max 300 ord og inneholde informasjon om bakgrunn, metoder og resultater for doktorgradsprosjektet. Abstraktet leveres i Canvas.

Undervisningen blir organisert som en ukes intensiv kurs med avsluttende skriftlig «multiple choice» eksamen på kursets siste dag. Det blir i all hovedsak forelesninger fra ledende forskningsmiljøer i Norge samt gruppeoppgaver basert på samme dags forelesning. I tillegg legges det vekt på studentaktivitet, og alle kursdeltagere skal presentere sitt eget prosjekt for hele auditoriet. Fire uker før kurset vil det bli frist for innlevering av obligatorisk abstrakt som vil danne grunnlag for en 10 minutters studentpresentasjon.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert.

Eksamen

Eksamen vil være i form av en multiple choice test på siste ettermiddag på kurset. Eksamen bygger på de utsendte oversiktsartikler, samt forelesningsnotater. Hver eneste foreleser vil lage spørsmål fra sin presentasjon. Det vil bli avsatt 2 timer til selve eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

 

Høst 2021

Datoer annonseres mai 2021

Søknadsperiode

StudentWeb åpner for påmelding 1.6.2021

Påmelding

Hvordan søke opptak

Direkte svar i StudentWeb

 

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Engelsk