MF9510 – Logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med kurset er å gjøre deltagerne kjent med videregående statistiske metoder anvendt i klinisk forskning og epidemiologi. Dette vil gi deltagerne et bedre grunnlag for å følge med i den store og økende del av medisinsk faglitteratur som bruker slike metoder. Kurset vil også være et godt utgangspunkt for dem som ønsker å bruke disse metodene i sin egen forskning.

Hva lærer du?

Deltagerne skal få en grunnleggende forståelse av de følgende områder: Analyse av andeler og relativ risiko, logistisk regresjon, overlevelsesanalyse og Cox-regresjon. Programpakken Stata vil bli brukt i øvelsene og det gis en introduksjon til denne pakken.

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.- kandidater og forskerlinjenstudenter i medisin vil bli prioritert ved opptak til emnet. Det tas opp 35 deltakere til emnet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MF9130 Innføring i statistikk /MF9130E Introductory course in statistics eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper

Kjennskap til lineær regresjon.

Undervisning

Emnet er organisert med fire dagers undervisning, delvis forelesninger og delvis øvelser på pc-stue.

NB! Det kreves 80% oppmøte til undervisningen for å kunne avlegge eksamen. Oppmøte til undervisningen blir registrert

Emnet undervises også på engelsk:
MF9510E - Logistic regression, survival analysis and Cox-regression

Eksamen

Hjemmeeksamen etter avsluttet emne vil evaluere hvorvidt læringsmålene er nådd.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

4

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver høst

Se MF9510E