OD4100 – Odontologistudiet, 7. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et gjennomgangstema for 7. semester er vevsreaksjoner, inflammasjon, skader, regenerasjon, degenerasjon og bivirkninger av biomaterialer.

Ferdighetstreningen på klinikkene trappes opp med hovedvekt på voksenklinikk (kariologi, protetikk, periodonti og endodonti), men klinikktjenesten vil også omfatte Klinikk for diagnostikk og oral kirurgi og oral medisin.

Hva lærer du?

I 7. semester vil undervisningen foregå innen følgende fag:

 • Biomaterialer
 • Diagnostikk
 • Endodonti
 • Farmakologi og farmakoterapi
 • Kariologi
 • Kjeve- og ansiktsradiologi
 • Kjeveortopedi
 • Mikrobiologi og smittevern
 • Oral kirurgi og oral medisin
 • Oral patologi
 • Periodonti
 • Protetikk og bittfunksjon

Læringsmål

Opptak og adgangsregulering

Emnet er forbeholdt studenter på Odontologi (master - 5 år).

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Obligatorisk undervisning i 7. semester må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

En student som ikke består eksamen i et semester, kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen, kan likevel fortsette å følge undervisning inntil sensur er falt, evt. til resultat av klagesensur foreligger.

En student som har vært borte fra odontologistudiet sammenhengende i mer enn ett år, kan pålegges av fakultetet å gjennomgå tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller ta om igjen tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Gruppeundervisning, seminarer, kurs, forelesninger, tverrfaglig undervisning, klinikkurs og -demonstrasjoner, individuelt arbeid og veiledning ved pasientbehandling.

Teori og klinisk praksis videreføres fra tidligere semester. Den praktiske kompetansen er høyt prioritert, samtidig som årsak til sykdommer blir markert. Undervisningen vil være fagspesifikk med tverrfaglige seminarer.

Obligatorisk undervisning

Fraværet kan ikke overstige 15 % innenfor hvert fag i semesteret. Alle kurs og seminarer er obligatoriske. Fravær registreres. Studentene må også få godkjent tilhørende tester og innleveringer i semesteret.

Multiple choice test: Det vil bli avholdt multiple choice test midt i semesteret med 40 spørsmål fra de ulike fagområdene som det er blitt undervist i inneværende semester og tidligere semestre. Testen blir lagt ut i Canvas. Det er mulighet for å ta testen flere ganger i en 14 dagers periode. Multiple choice testen må være godkjent, med 70 % riktige svar, for å kunne gå opp til eksamen.

Klinikk: Den kliniske tjenesten er obligatorisk og må være godkjent for at man skal kunne fremstille seg til eksamen.

Ved ikke bestått eksamen i emnet, må all obligatorisk undervisning gjentas, med mindre det er gjort annen avtale med semesterutvalgsleder.

Eksamen

All obligatorisk undervisning må være godkjent før eksamen kan avlegges.

Muntlig (klinisk-praktisk). Studentene presenterer en pasient man har ferdigbehandlet eller har hatt under behandling i 7.semester. Med utgangspunkt i pasientkasuset vil det også bli stilt spørsmål til studenten knyttet til semesterets teoretiske kunnskapsmål.

Les mer om eksamen i dette emnet

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Studenter som er tatt opp i gammel studieplan og rykker ned og inn i kull som omfattes av ny studieplan, må følge karaktersystemet som er gjeldende for det aktuelle kull man rykker ned til. Dette gjelder uansett årsak til nedrykket.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

27

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk