Dette emnet er nedlagt

PSY2203 – Identitet, moral, kjønnsforståelse og prososial utvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset tar for seg sentrale temaer knyttet til utvikling av identitet, moral, prososial og antisosial atferd. Det gir kunnskap om ulike teorier og empirisk forskning og omfatter blant annet forelesninger om disse temaene:

  • Perspektiver på identitet
  • Moral
  • utvikling av empati
  • Prososial og antisosial utvikling

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg kunnskap og forståelse av prosessene involvert i moralutvikling, identitet og utvikling av prososial og antisosial holdning. De skal kunne vurdere empiriske studier og ha kunnskap om ulike teorier. Holdningsmessig skal studentene få en forståelse av sammenhengen mellom moral, identitet og prososial utvikling, og de skal selvstendig kunne vurdere etiske aspekter ved forskning på menneskets utvikling.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Eksamenskandidater uten opptak på emnet (privatister) kan avlegge eksamen hvert semester emnet blir gitt. Les mer om privatister her.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på PSY1200 – Introduction to developmental psychology, men det er også mulig å delta på emnet med forkunnskaper fra andre emner med relevante tema.

Undervisning

Det gis undervisning 3 timer per uke i 12 uker. Åtte av gangene vil være forelesninger, fire vil være veiledning av gruppeoppgaver og framlegging av gruppearbeid.

Eksamen

Vurderingen består av en avsluttende eksamen på tre timer med tilsyn. Det blir gitt to oppgaver, hvorav den ene skal besvares.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å skrive oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Om
bruk av målform i eksamensoppgaver, se Forskriften om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

For de studentene som har tatt dette emnet vil det kunne inngå i studieløp i utviklingspsykologi.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet gikk siste gang våren 2006.

Eksamen

Eksamen ble gitt siste gang våren 2007.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info