PSY4403 – Anvendte metoder i arbeids- og organisasjonspsykologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentene skal få praktisk og teoretisk innsikt i enkelte av de metoder som brukes innen arbeids- og organisasjonspsykologien.

Hva lærer du?

Det gis opplæring i bruk av verktøy ofte anvendt innen arbeids- og organisasjonspsykologi som feks SWOT-intervjuer, jobbanalyser, kognitiv arbeidsbelastning, fysisk innemiljø, organisasjonsklima og oppgaveanalyse.

Det gis også undervisning i intervjuteknikk, deltakende metode samt elementær innføring i eksperimentelle oppsett.

Problemstillinger knyttet til valg og vurdering av metoder vil også bli tatt opp.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet er forbeholdt studenter med opptak på masterprogrammet i psykologi.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever tilsvarende bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, enkeltøvelser og gruppearbeid.

Høsten 2010 vil det bli lagt særlig vekt på opplæring i bruk av SWOT-intervjuer ut fra den modellen som er utviklet ved enheten for Arbeids- og organisasjonspsykologi ved PSI.
Studentene får opplæring i SWOT, IGLO og PEACE-modellene.
Intervjuer blir tatt opp på høykvalitets-video med påfølgende individuell analyse.

Adgang til undervisning

Studenter med opptak på masterprogrammet i psykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi.

Eksamen

Praktisk gruppeoppgave med sluttpresentasjon.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Siste gang høst 2010.

Eksamen

Hver høst

Siste gang høst 2010.

Undervisningsspråk

Norsk