Semesterside for PSYC6300 - Høst 2009

PSYKOLOGISK INSTITUTT HAR GLEDEN AV Å KUNNE INVITERE ALLE EKSAMENSKANDIDATENE MED FAMILIE TIL UTDELING AV VITNEMÅL.

Tid: Torsdag 17. Desember kl 17, Sted: aud. 4, Forskningveien 3A - inngang 2

3. des. 2009 13:15

På orienteringsmøtet om praktikum for de som starter våren 2010 ble det delt ut følgende informasjon og påmeldingsskjema. Det ble bestemt på møtet at kullkontakten Ingvild Hidle foretar fordelingen og fristen for alle til å sende beskjed til henne om praktikumsønsker er søndag 18. oktober kl. 08.00. Alt sendes til: ingvilh@student.uio.no og så overrekker hun meg fordelingen til endelig oppstykking i grupper innen onsdag 21. oktober kl. 10.00.

15. okt. 2009 17:28