Dette emnet er nedlagt

STV1201 – EU som politisk system

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en innføring i EU som et politisk system. EU sies ofte å være et unikt politisk system; en hybrid mellom mellomstatlighet og overnasjonalitet, og det er mange forskjellige statsvitenskaplige teorier som forsøker å belyse og forklare hvordan EU fungerer.

EU består nå av 28 medlemsland, med flere som kandidater. EU er en internasjonal organisasjon med både mellomstatlige og overnasjonale trekk.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Du vil:

  • få kjennskap til EU som politisk beslutningssystem
  • lære om de ulike aktørene i EU-systemet (Kommisjonen, Ministerrådet, Parlamentet og Domstolen) og om hvordan disse interagerer på forskjellige politikkområder
  • få omfattende innsikt til det kompliserte politiske systemet som EU utgjør
  • forstå EUs traktater med vekt på Lisboa-traktaten

Ferdigheter

Du vil:

  • kunne analysere både stormakter og mindre land i EU
  • tilegne deg analytisk innsikt i EU-spørsmål gjennom inngående studier av aktørenes rolle i beslutningene
  • kunne følge en beslutningsprosess i EU og forstå denne "innenfra" gjennom kunnskap om hvilken rolle og kompetanse hver aktør har, og for hvilke politikkområder aktørenes ulike kompetanse er relevant

Generell kompetanse

Du lærer:

  • å forstå EUs generelle betydning i både norsk og internasjonal politikk
  • å "dechiffrere" nyhetsbildet: EUs betydning for dagliglivet i land som Norge er meget omfattende, men ikke alltid synlig

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot STV1501 – EU som politisk system

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Frist for å sende inn søknad om engelsk oppgavetekst: 3 uker før eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet har ikke undervisning

Eksamen

Høst 2016

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info