TIK9011 – Science and Technology Studies

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Vennligst se engelsk emneside for informasjon om kurset.

Hva lærer du?

Vennligst se engelsk emneside for informasjon om kurset.

Etter endt kurs skal kandidatene:

  • være i kunnskapsfronten innen STS og
    beherske vitenskapsteori og metoder innenfor dette feltet
  • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor STS
  • kunne håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis innenfor STS-feltet

Opptak og adgangsregulering

Se engelsk emneside for opptaksprosedyre.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Dette kurset krever opptak på et ph.d.-program

Undervisning

Dette kurset gis i intensive perioder, noen uker i løpet av semesteret. Se engelsk emneside for mer informasjon.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Emnet tilbys en gang i året eller etter behov.

Eksamen

Eksamen følger undervisning i emnet.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)