Emner innen teologi

Viser 1–62 av 62 emner
Emne Studiepoeng
DIAK4223 – Citizenship (10 studiepoeng) 10
KRIS4102 – Kristendommens idéinnhold og religionsfilosofiske tekster (10 studiepoeng) 10
KRIS4104 – New Testament Theology (10 studiepoeng) 10
LES4200 – Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst (10 studiepoeng) 10
LES4201 – Buddhist care practices (10 studiepoeng) 10
LES4210 – Veiledet praksis i institusjon (10 studiepoeng) 10
LES4220 – Tolket praksis (10 studiepoeng) 10
LES4300 – Religion, livssyn og meningsskaping (10 studiepoeng) 10
LES4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (10 studiepoeng) 10
LES4360 – Islamsk omsorgsarbeid (10 studiepoeng) 10
LES4600 – Dialog og profesjonelle samtaler i et tros- og livssynspluralt samfunn (10 studiepoeng) 10
REDI4000 – Interreligious relations: Defining Moments, Current Encounters (10 studiepoeng) 10
REDI4001 – Religion, Migration and Citizenship (10 studiepoeng) 10
REDI4002 – Sacred Scriptures and their Complex Receptions (10 studiepoeng) 10
REDI4150 – Religion, the body and sexuality (10 studiepoeng) 10
REDI4302 – Master Thesis in Religion and Diversity: Conflict and Coexistence (60 studiepoeng) 60
RESA4101 – Samtidsreligion (10 studiepoeng) 10
RESA4102 – Theory and Method in the Study of Religion, Society and Diversity (10 studiepoeng) 10
RESA4203 – Moderne religionskritikk (10 studiepoeng) 10
RESA4211 – Islamsk teologi og filosofi: klassiske og moderne eksempler (10 studiepoeng) 10
RESA4212 – Islamsk mystikk i komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4213 – Islamsk etikk i et komparativt perspektiv (10 studiepoeng) 10
RESA4214 – Religion and Politics in Europe (10 studiepoeng) 10
RESA4215 – Islamsk sosialetikk (10 studiepoeng) 10
RESA4216 – Jews and Judaism in Scandinavia (10 studiepoeng) 10
RESA4217 – Koranlesning (10 studiepoeng) 10
RESA4218 – Tillit og autoritet i islam (10 studiepoeng) 10
RESA4219 – Religion and Politics in Global Perspective (10 studiepoeng) 10
RESA4220 – Islam, Gender and Sexuality (10 studiepoeng) 10
RESA4250 – Muhammad og hans arv (10 studiepoeng) 10
RESA4302 – Masteroppgave religion og samfunn (60 studiepoeng) 60
RESA4500 – Religion, Theology and Social Media (10 studiepoeng) 10
RRE4204 – Comparative Ritual: Jewish, Christian and Muslim worship (10 studiepoeng) 10
RRE4205 – The three religions in contemporary perspective (10 studiepoeng) 10
RRE4210 – Hagiographical text, Greek and Coptic (10 studiepoeng) 10
RRE4302 – Master Thesis in Religious Roots of Europe (40 studiepoeng) 40
TEOL4001 – Protestantisk religion (20 studiepoeng) 20
TEOL4020 – Teologi i praksis 3 (30 studiepoeng) 30
TEOL4101 – Utvalgte tekster fra Den hebraiske Bibelen (10 studiepoeng) 10
TEOL4150 – Religionsfilosofi og dogmatikk (20 studiepoeng) 20
TEOL4200 – Det nye testamente og homiletikk (15 studiepoeng) 15
TEOL4201 – Paulus og paulinsk teologi (10 studiepoeng) 10
TEOL4202 – Jesus og evangeliene (10 studiepoeng) 10
TEOL4210 – Profesjonsetikk, sjelesorg og institusjonspraksis (15 studiepoeng) 15
TEOL4460 – Theology of Hope (10 studiepoeng) 10
TEOL4590 – Masteroppgave i praktisk teologi (30 studiepoeng) 30
TEOL4601 – Bønn og kontemplasjon (10 studiepoeng) 10
TEOL4901 – Fordypningsoppgave i teologi (30 studiepoeng) 30
TFF4003 – Space, Art and Identity in Synagogue, Church and Mosque (10 studiepoeng) 10
TFF4110 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (10 studiepoeng) 10
TFF4120 – Kunst og tro. Fortolkning og formidling (20 studiepoeng) 20
TFF4250 – Media and Message (10 studiepoeng) 10
TFF4260 – Youth Ministry, Glocality and Ecclesiology (10 studiepoeng) 10
TFF4270 – Kunst, religion og livstolkning (10 studiepoeng) 10
TFF4275 – Kunst, religion og tro (20 studiepoeng) 20
TFF4280 – Ritualer og demokrati (10 studiepoeng) 10
TFF4281 – Extremism, Democracy, Religion (10 studiepoeng) 10
TFF4390 – Religion and Ecology (10 studiepoeng) 10
TFF4400 – Mary - From Maiden to Madonna (10 studiepoeng) 10
TFF4450 – Ortodoks teologi og spiritualitet (10 studiepoeng) 10
TFF4480 – Ortodoks kristendom: introduksjon til Østkirkene (10 studiepoeng) 10
TFF4500 – Queering religions in a Western context (10 studiepoeng) 10