RESA4101 – Samtidsreligion

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en oversikt over aktuelle utviklingstrekk på det religiøse feltet, og kunnskap om interaksjonen mellom religion og samfunn. Det vil presentere ulike teoretiske tilnærmingsmåter til studiet av samtidsreligion, med vekt på interreligiøse studier, religionsantropologi og religionssosiologi – inkludert performative tilnærmingsmåter til levd religion, sekulariseringsteori, migrasjon, klimautfordringer og kjønnskritiske perspektiver. I tillegg til fellespensum skal studentene lese en valgfri monografi om (alternativt) samtidskristendom, samtidsislam, interreligiøse relasjoner, eller ny spiritualitet (inkludert post-tradisjonelle trospraksiser).

Hva lærer du?

Ved avslutningen av dette kurset skal studentene ha tilegnet seg teoretisk innsikt om religionens rolle i dagens samfunn, dynamikken i interreligiøse relasjoner, og (i tråd med den valgfrie pensumdelen) en dypere forståelse av et særskilt tema eller en bestemt tradisjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

En kombinasjon av forelesninger og seminar gjennom hele semesteret.  

Obligatoriske arbeidskrav:

  1.  En tekst på 1000 ord (på norsk eller engelsk) der en reflekterer over en spesifisert del av fellespensum. En kort muntlig presentasjon i klassen av hovedargumentet i refleksjonen. Arbeidskravene for semesteret blir satt opp og fordelt i løpet av de to første undervisningsukene.
  2.  En kort, argumenterende respons på 300 ord til en medstudents refleksjonsnotat.  
  3.  En bokomtale på 1500 ord (på norsk eller engelsk) av en monografi valgt av studenten (jf. ”Valgfri monografi” i pensumlisten).  En kort muntlig presentasjonen av “Hvorfor denne monografien?” i klassen etter at en har levert bokomtalen. Valg av monografi må skje innen den fjerde uken av undervisningen (info og veiledning om valget blir gitt i timen).  

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Kontakt

TF-infosenter