RESA4203 – Moderne religionskritikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Studieemnet vil gi en innføring i moderne religionskritikk, fra Hume via Marx, Nietzsche og Freud til feministisk religionskritikk. Emnet tar også for seg nyere former for ateistisk kritikk, moralsk basert religionskritikk, samt ulike varianter av islamkritikk. Emnet vil også gi innsikt i intern religionskritikk i kristen og muslimsk tradisjon.

Hva lærer du?

Gjennom lesning av kommenterte originaltekster vil studenten få kunnskap om moderne religionskritikk i europeisk tradisjon. Studieemnet vil gi redskaper til selvstendig å vurdere premissene for ulike former for religionskritikk og måter som moderne religionskritikk er blitt møtt på innenfor kristen (og islamsk) teologi.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i religionsstudier, kristendomsstudier eller kultur- og idéstudier med fordypning i religionshistorie eller kristendomskunnskap, eller tilsvarende.

Undervisning

Fellesundervisning i form av forelesninger/seminar.

Obligatoriske arbeidskrav:

Innlevering av et refleksjonsnotat på ca. 1500-2000 ord med respons fra medstudent. Eventuelt også muntlige presentasjoner i tilknytning til dette på seminar.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Tre dagers hjemmeeksamen på ca. 3000-4000 ord.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår 2019
Vår 2018
Vår 2017
Eksamen
Vår 2019
Vår 2018
Vår 2017
Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

TF-infosenter