RESA4215 – Islamsk sosialetikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet har som formål å gi en innføring i etisk tenkning i islam, med vekt på sosialetikk, ved å følge (sosial)etikkens historiske utvikling fra islams begynnelse til nåtiden. Emnet vil presentere og drøfte forskjellige teologiske, filosofiske og juridiske retninger og tendenser som har vært på å utforme islamsk sosialetikk.

Emnet vil gi innblikk i aktuelle diskusjoner vedrørende samfunnsislamisering og gjeninnføring av sharia-lovgivning i enkelte muslimske land, liksom spørsmålene om sekularisme og menneskerettigheter, sivilt samfunn og humanisme i en moderne islamsk sammenheng.

I emnet diskuteres også problemstillingene om vold og krig, samt muslimers respons på nye etiske utfordringer fra bl.a. anvendt etikk og feministisk etikk.

Hva lærer du?

Kunnskap: Studieemnet skal gjøre studentene fortrolige med etiske begreper og teorier innenfor islam, og gi dem innsikt i klassiske og aktuelle diskusjoner i religiøs, sosial og politisk etikk.

 

Ferdigheter: Du skal være i stand til diskutere etiske problemstillinger i islam og reflektere over aktuelle etiske utfordringer for muslimer/muslimske samfunn. 

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Studenter på cand. theol. programmet må ha avlagt emner tilsvarende bachelorgrad i teologi for å få opptak til emnet.

Det kan innvilges enkeltemneopptak til emnet for søkere med relevant faglig bakgrunn. Det kreves at studenten på forhånd har bachelorgrad eller tilsvarende, og at studenten er registrert med generell studiekompetanse ved Universitetet i Oslo, f eks som kvalifisert til enkeltemnestudent på bachelornivå. Kortfattet søknad sendes info@teologi.uio.no. Vennligst oppgi fødsels- og personnummer og fagbakgrunn. Dokumentasjon vil bli etterlyst. Søknad om å ta emnet som enkeltemne må foreligge senest to uker før frist for melding til undervisning og eksamen.

 

Undervisning

Forelesninger.

Obligatoriske aktiviteter

Innlevering av refleksjonsnotat på 1200-1300 ord og oppsatt respons til en medstudent.

Eksamen

Semesteroppgave på 3000-4000 ord

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Vår 2016

Eksamen

Høst 2017

Undervisningsspråk

Dansk

Kontakt

TF-infosenter