Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innlæring av grunnelementene i hellenistisk gresk og bruk av gresk i tolkningen av tekster i Det nye testamente. I emnet leser du et utvalg tekster fra Det nye testamente og blir kjent med ulike stilarter og genre. Det gis også en innføring i nytestamentlig tekstkritikk.

Emnet henger sammen med og undervises integrert med emnet TEOL2201 – Det nye testamentet: Kontekst og fortolkning (nedlagt). Undervisningen løper gjennom hele semesteret.

Emnet retter seg mot teologistudenter, fordi kunnskap i tolkning av bibeltekster med grunnlag i originalspråk er en sentral del av presters faglighet. Det vil også være relevant for studenter som ønsker et grunnlag i hellenistisk gresk i annen studiesammenheng.

Hva lærer du?

Den primære hensikt med kurset er å gi kunnskap i hellenistisk gresk slik det foreligger i Det nye testamente. Det gis en grundig innføring i språkets struktur, morfologi, syntaks og genrer. Du vil oppnå et nivå i hellenistisk gresk som gjør det mulig for deg ved hjelp av relevante hjelpemidler (grammatikk og ordbøker) selv å oversette og arbeide med nytestamentlige tekster, og å kunne vurdere andres oversettelser.

Ferdigheter

Du vil kunne orientere deg i Nestle-Alands utgave av den greske teksten og i hovedtrekk kjenne til hvordan det kritiske apparatet fungerer. Du skal nå et nivå hvor du er stand til selvstending lesning av nytestamentlige tekster på gresk ved hjelp av ordbok og grammatikk.

Holdninger

Du skal erfare at en selvstendig faglig fortolkning av et historisk kildemateriale forutsetter at tekster leses på sitt originalspråk. Gjennom denne erfaring skal du se betydningen fortolkningen av konkrete tekster har i oppbygningen av et teologisk resonnement.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot TEOL2200 – Hellenistisk gresk og Det nye testamente (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis som seminar, to dobbelttimer i uken. Disse vil inneholde praktisk tekstgjennomgang og analyse sammen med foreleser. Det er en fordel at studentene arbeider sammen i kollokviegrupper. Det anbefales sterkt å følge all undervisningen i emnet.

Obligatorisk aktivitet

Det vil bli avholdt tre skriftlige prøver hvorav to av dem må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Seks timers individuell skriftlig prøve med tilsyn.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ordbok:

Jarl Henning Ulrichsen (2009) Gresk-norsk ordbok til Det nye testamentet. Tapir, Trondheim.

Grammatikk:

Ragnar Leivestad/Bjørn Helge Sandvei (1998) Nytestamentlig gresk grammatikk. Oslo, Universitetsforlaget.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Emnet vil bli avviklet og erstattet av TEOL1007 fra og med høsten 2018.

Eksamen

Høst 2017

Emnet vil bli avviklet og erstattet av TEOL1007 fra og med høsten 2018.

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

TF-infosenter