Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på matematikkens utvikling i bestemte perioder. Periodene som blir behandlet kan variere fra år til år. Emnet fokuserer også på matematikkens rolle i samfunnet.

Hva lærer du?

Studenten skal sette seg inn i hvordan matematikk har blitt utviklet i de aktuelle periodene.

Forståelse og kritisk refleksjon over matematikkfaget i skolen vil også bli tatt opp.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet bygger på matematikkunnskaper tilsvarende 80 studiepoeng.

Studentene som er tatt opp på Lektor- og adjunktprogrammet (LAP) har prioritet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter en godkjent emnegruppe i realfag/matematikk i et omfang av 80 studiepoeng.

Undervisning

Kan organiseres i deler av et semester eller over et helt semester. Varierte undervisningsformer: Forelesninger og studentframlegginger.

Emnet inngår i Lektor- og adjunktprogrammets spesialisering i realfagdidaktikk og kan eventuelt inngå i andre masterprogrammer etter godkjenning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studiekrav/Obligatorisk komponent:

Essay

  • Det skal innleveres obligatorisk essay.
  • Det utarbeides presiseringer for studiekrav til emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved studiestart.
  • Alle studiekrav skal være gjennomført og godkjent før avsluttende prøve i emnet.

Eksamen

Måloppnåelse evalueres ved individuell muntlig eksamen. Essay og pensum danner grunnlag for samtale og eksaminasjon.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Evaluering av RDID4040

Annet

Forutsetter minst 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Emnet tilbys siste gang høsten 2017

Eksamen

Hver høst

Eksamen tilbys høsten 2017, våren 2018 og for siste gang høsten 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo