Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet sikter mot å gi innsikt og praktiske ferdigheter i metoder som er nødvendige for å kunne gjennomføre eget masteroppgavearbeid på en formålstjenlig måte.

Du skal selv sette sammen 10 studiepoeng ved å velge blant de tilbudte kursene. På den måten gir emnet mulighet til fordypning innen selvvalgte metodiske felt.

Hva lærer du?

Kunnskaper

Utvalgte temaer i forskningsmetode relevant for forskningsarbeid med masteravhandling i pedagogikk

Ferdigheter

Å kunne anvende relevant forskningsmetode i forskningsarbeid med egen masteravhandling.

Generell kompetanse

Å kunne anvende forskningsmetode i forskningsrelevant arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Alle med opptak til master i pedagogikk, allmenn studieretning kan få opptak til emnet. Du melder deg på hvert enkelt kurs ved semesterstart.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Studenter bør ha gjennomført metodestudier på masternivå av minst 10 stp omfang.

Overlappende emner

Det er felles undervisning for emnene i anvendt metode.

Undervisning

Undervisningen gis gjennom mange små kurs der hvert kurs er i størrelse 2-3 studiepoeng. Du er selv ansvarlig for å sette sammen kurs slik at det tilsvarer 10 studiepoeng. Du bør planlegge hvilke kurs som skal velges samtidig med planleggingen av masteroppgavearbeidet. Kursene tas normalt i 2. og 3. semester.

Undervisningen gis i form av forelesning, øvelse og oppgaveløsning av ulik lengde innenfor seminarformen.

Det er obligatorisk deltakelse på kursene og det forventes aktiv deltakelse for å få kursene godkjent. For å få emnet godkjent, må du delta aktivt og gjennomføre de aktiviteter som er spesifisert under hvert kurs.

Undervisningen tilbys i korte kurs (1-3 ganger) gjennom hele semesteret.

Informasjon om kurstilbudet/antall studiepoeng pr kurs, timeplan og andre viktig kurselementer finner du på semestersiden. Påmeldingslister (du må selv skrive deg opp på lister som blir lagt i ekspedisjonen) blir lagt i ekspedisjon og beskjed om fra når listene er tilgjengelig blir gitt via semestersiden (Beskjed).

Eksamen

Arbeidskrav

Obligatorisk deltagelse på minst 80 %, gjennomført pålagt oppgaveløsning på hvert enkelt kurs. Du skal samle dokumentasjon over deltakelse og levere inn denne for å få emnet godkjent. Detaljer om innlevering av dokumentasjon kunngjøres på semestersiden.Den enkelte kurslærer godkjenner hvert enkelt kurs.

Eksamen

Emnet er bestått når du har fullført og fått bekreftet gjennomføring av kurs som utgjør 10 studiepoeng.

Du skal melde seg til eksamen i emnet det semesteret du oppnår 10 studiepoeng.

Informasjon om sitat og kildebruk/informasjon om fusk

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Den enkelte lærer godkjenner hvert enkelt kurs. Emnet er bestått når studtenten har fullført 10 stp.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Hvis kravene på det enkelte kurs ikke er oppfylt må kurset i sin helhet tas på nytt. Studenten må da melde seg på kurs etter de oppsatte fristene for det gjeldende semesteret.

Kurs som er godkjent, har gyldighet i 2 år.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emne tilbys siste gang vår 2019 

Eksamen

Eksamen i emne tilbys siste gang høst 2020

Undervisningsspråk

Norsk