SPED1010 – Spesialpedagogikk: Sosialisering, kommunikasjon og språk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet innholder følgende temaer:

  • Sosialisering, språk og kognitiv utvikling
  • Språk, kommunikasjon og kommunikasjonsteorier
  • Lingvistikk og sosiolingvistikk
  • Sosialisering, læring og språkstimulering

Hva lærer du?

Emnet skal bidra til at studentene tilegner seg kunnskap om sosialisering, kommunikasjon og språk ut fra to perspektiver:

  • samfunnsmessig perspektiv
  • utviklingsmessig perspektiv

Kunnskap om sosiale betingelser for læring og språkutvikling er inkludert i disse perspektivene.

Emnet skal bidra til at studentene tilegner seg innsikt i sammenhenger mellom sosialisering, kommunikasjon og språk.

Emnet skal også bidra til forståelse og innsikt i hvordan sosialisering, språk og kommunikasjon kan bidra til ulikhet i opplæringssammenheng.

Det forventes at studenter som gjennomfører emnet er i stand til å drøfte sammenhenger og utfordringer relatert til sosialisering, kommunikasjon og språk i opplæringssammenheng.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot SPED1300 – Læring i et livsløpsperspektiv

Undervisning

Undervisning gis som ukentlig forelesninger.

En skriftlig individuell teorioppgave levert til instituttet skal være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.
Nærmere spesifikasjon skal foreligge ved starten av hvert semester.

Eksamen

Eksamen består av en 6 timers skriftlig individuell skoleeksamen på slutten av vårsemesteret.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Varighet av arbeidskrav

Godkjente obligatoriske komponenter gjelder i 3 år. Studenten trenger da IKKE å ta arbeidkravene på nytt hvis ny eksamen avlegges innen 3 år etter første forsøk.

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer.

Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les evalueringen SPED1010 vår 2013

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

Emnet er under avvikling. Siste semester med ordinær undervisning er våren 2018.

Eksamen
Hver vår

Emnet er under avvikling. Ordinær eksamen tilbys for siste gang våren 2020. Kun studenter som har bestått obligatorisk arbeidskrav fra tidligere kan melde seg opp til eksamen våren 2020. 

Undervisningsspråk
Norsk