Dette emnet er nedlagt

SPED3020 – Migrasjonsrelaterte lærevansker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg sosialisering, læring og særskilte opplæringsbehov hos barn og ungdom med minoritetsbakgrunn. Emnet dekker sentrale begreper, sammenhenger og læringsbetingelser samt arenakunnskap og spesialpedagogisk arbeid. Emnet fokuserer også på kartlegging, planlegging og gjennomføring av opplæringen.

  • Individ, kultur og samfunn
  • Minoriteter og mangfold i skole, barnehage og samfunn
  • Morsmål og norsk som andrespråk
  • To-språklig lese- og skriveutvikling
  • Rammer og regelverk

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap og innsikt i hvordan skole og barnehage kan tilrettelegge for læring og utvikling hos barn og ungdom med minoritetsbakgrunn med særskilte opplæringsbehov.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på Lektorprogrammet, pedagogiske emner lavere grad (UVLAV) eller bachelorprogrammet i pedagogikk må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

For studenter på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, se informasjon om overlapp lenger ned på siden.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For studenter tatt opp til studieprogrammet i pedagogikk: UTVIT1000 - Innføring i utdanningsvitenskap eller UTVIT1100 - Innføring i utdanningsvitenskap /UTVIT1500 - Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap

For studenter tatt opp til lektor- og adjunktprogrammet: UVEXPAED03 - Ex.paed

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

Hvis du ønsker å ta SPED3000 etter å ha bestått eksamen i SPED3020, vil du ikke få noe fritak og det vil innebære en studiepoengsreduksjon på 10 studiepoeng.

Undervisning

Undervisningen gjennomføres som forelesninger (sammen med SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv ). Det vil bli gitt tilbud om deltakelse i seminargrupper.

Pensumlitteraturen har et omfang på ca.750 sider.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en 6 timers individuell prøve.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo