Beskjeder

Publisert 27. mai 2008 16:25

Ang WISC-innlevering. For de som ikke leverte WISC-rapporter 23.mai er absolutt siste innleveringsfrist 1.september. Rapporter blir ikke sendt til retting før etter denne fristen. Leverer du ikke innen 1.september må du følge nytt kurs i januar 2009.

Publisert 18. apr. 2008 15:44

Sensur på semesteroppgaven er klar. Dere finner resultatet under innsyn og eksamensresultaterStudentweb

Publisert 16. apr. 2008 12:20

Onsdag 30.april 2008 presenterer vi forskingsprosjekter for studenter som skal begynne på SPED4010/Vitenskapsteori, forskningsmetode og statistikk høsten 2008.

Vi begynner i aud. 3 kl.12.15 med en orientering om masteroppgaven/valg av oppgavetema v/masterteamets leder, Steinar Theie. Fra ca. kl.12.45 blir en rekke forskningsprosjekter presentert i foajeen. Det blir også utarbeidet en oversikt som legges ut på nettet samme dag.

Innleveringsfrist for temaønsker: Onsdag 27.august. Det vil komme nærmere informasjon om dette.

Publisert 26. feb. 2008 14:54

Semesteroppgave/eksamen i rådgivning

 

  • Frist for innlevering er 31.mars innen kl. 15:00, gjelder også for dere som sender oppgaven i posten (skal være på ISP mandag). Den sendes til:

 

Stine Støvern

Institutt for spesialpedagogikk Universitetet i Oslo

Postboks 1140 Blindern

0318 Oslo

 

  • Dere leverer 3 eksemplarer, oppgavene skal kun ha stift i venstre hjørnet (nb. ikke plastmapper). Oppgaven kan ikke sendes elektronisk

 

 

 

 

  • To eksemplarer skal ha kandidatnr. som dere finner på Studentweb

 

 

  • Ett eksemplar skal ha...
Publisert 31. jan. 2008 13:51

Praksisseemniar spesifikke lærevansker blir mandag 31.mars kl.10:00-14:00 rom 231

Publisert 23. jan. 2008 16:03

Informasjon om lån av testutstyr og prosedyre for innlevering av WISC