English version of this page

Si fra om læringsmiljøet

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø og trenger ros og ris fra deg for å bli bedre. Si fra når du er fornøyd eller når noe må forbedres. Vi ber deg særlig varsle om alvorlige, kritikkverdige forhold.

Hva kan du si fra om?

  • Det du setter pris på og ønsker at UiO skal gjøre mer av.
  • Dårlige sider ved det fysiske eller sosiale læringsmiljøet ditt.
  • Skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser.
  • Mobbing eller seksuell trakassering. 

Ulike måter å si fra

Fornøyd eller misfornøyd? Si det gjerne direkte til den det gjelder, en leder eller infosenteret. Du kan også:  

Ønsker du å si fra anonymt, kan du kontakte studentombudet.

Hva skjer når du sier fra?

Læringsmiljøkontakten ved fakultetet ditt mottar saken. Hvordan vi følger opp saken avhenger av hva den gjelder.

Før du sier fra om uakseptabel adferd (skadelige, farlige, uetiske eller straffbare hendelser), bør du lese informasjonen om varsling