English version of this page

Hvordan følger vi opp Si fra-saker?

Læringsmiljøkontakten ved fakultetet ditt mottar saken. Hvordan vi følger opp saken avhenger av hva den gjelder.

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet ditt.

 

Publisert 15. mai 2019 14:26 - Sist endret 30. sep. 2020 09:48