English version of this page

Tidlig svar på opptak til 1 1/2 - 2-årige masterprogrammer

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden.

Du kan søke om tidlig svar hvis:

  • du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon.
  • du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.
  • du må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
  • du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet.

Du må være kvalifisert innen 1. mars.

For å få tidlig svar må du også være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars. Det betyr at hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. Du må i tillegg ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.

Hvordan søke om tidlig svar?

1. Sjekk at du fyller en av kriteriene for å søke (se over).

2. Skaff dokumentasjon. Du dokumenterer grunner for tidlig svar på en av følgende måter:

  • Attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon samt siste lønnsslipp. Merk: Lønnsslipp med passordbeskyttelse (som ikke kan åpnes) godtas ikke!
  • Arbeidskontrakt fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid samt siste lønnsslipp. Merk: Lønnsslipp med passordbeskyttelse (som ikke kan åpnes) godtas ikke!
  • Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet.
  • Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn eller for søker og ektefelle/samboer.
  • Attest fra sakkyndig (for eksempel lege).

3. Søk om tidlig svar og last opp dokumentasjon i SøknadsWeb innen 1. mars.

Er du utenlandsk søker?

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, og ikke har oppholdstillatelse i Norge, vil du få tidlig svar uten å måtte søke om det. 

Hva skjer hvis jeg ikke kan få tidlig svar?

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

Hva skjer hvis jeg får tidlig svar?

Hvis du har fått tidlig svar vil du få en epost om dette 2. mai.

Du vil se tilbudet i Søknadsweb først etter hovedopptaket i juli og må svare på tilbudet innen kort tid etter.

Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere studieønskene innen 1. juli slik at programmet du har fått tilbud på blir din førsteprioritet.

 

Publisert 18. des. 2013 12:32 - Sist endret 2. sep. 2019 14:20