English version of this page

Tidlig svar på opptak til 1 1/2 - 2-årige masterprogrammer

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden.

Hvordan søke om tidlig svar?

1. Du kan søke om tidlig svar hvis:

 • du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon.

  • Dokumentasjon: Attest eller arbeidskontrakt fra arbeidsgiver som viser oppsigelsestid eller permisjon samt siste lønnsslipp. Merk: Lønnsslipp med passordbeskyttelse (som ikke kan åpnes) godtas ikke.
 • du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten.

  • Dokumentasjon: Attest fra likningskontor eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet.

 • du må flytte med familie som innebærer jobb- eller barnehageplass/skolebytte.
  • Dokumentasjon: Bostedsattest fra Folkeregisteret for søker og barn eller for søker og ektefelle/samboer 
 • du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet.
  • Dokumentasjon: Attest fra sakkyndig (for eksempel lege).

2. Du må være kvalifisert innen 1. mars.

 • For å få tidlig svar må du være kvalifisert for opptak innen søknadsfristen 1. mars.

 • Du må i tillegg ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet ved forrige opptak.

 • Hvis du fullfører utdanningen din etter søknadsfristen, kan du ikke få tidlig svar. 

3. Søk om tidlig svar og last opp dokumentasjon i Søknadsweb innen 1. mars.

Skjermdump fra Søknadsweb
Skjermdump fra Søknadsweb
Skjermdump fra Søknadsweb
Skjermdump fra Søknadsweb

Er du utenlandsk søker?

Hvis du er statsborger i et land utenfor Norden, og ikke har oppholdstillatelse i Norge, må du søke opptak innen fristen for EU-søkere eller søkere utenfor EU. Disse søkerne får svar på opptaket i april/mai.

Hva skjer hvis jeg ikke kan få tidlig svar?

Hvis du ikke får godkjent grunnlag for tidlig opptak vil søknaden din behandles på vanlig måte i hovedopptaket.

Hva skjer hvis jeg får tidlig svar?

Hvis du har fått tidlig svar vil du få en epost om dette i månedsskiftet april/mai.

Du vil se tilbudet i Søknadsweb først etter hovedopptaket som publiseres i juli, og må svare på tilbudet innen kort tid etter.

Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere studieønskene innen 1. juli slik at programmet du har fått tilbud på blir din førsteprioritet.

 

Publisert 18. des. 2013 12:32 - Sist endret 16. nov. 2021 11:19