Registrering av spesielle opptakskrav for programstudenter ved UiO 

Er du programstudent ved UiO, kan du få registrert at du dekker spesielle opptakskrav for å ta emner i informatikk og realfag.

Når du får opptak til et studieprogram med spesielle opptakskrav, blir det registrert at du dekker de spesielle opptakskravene til programmet du fikk opptak til.

Hvis du dekker andre spesielle opptakskrav med elektronisk vitnemål fra videregående skole, blir ikke dette nødvendigvis automatisk registrert. Er du programstudent ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og ønsker å ta emner som har strengere spesielle opptakskrav enn programmet du går på, kan du ha behov for å få registrert spesielle opptakskrav. 

Programstudenter ved andre fakulteter enn Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må normalt følge frister og framgangsmåte for enkeltemnestudenter for å ta emner i informatikk og/eller realfag. Noen programmer ved andre fakulteter kan imidlertid ha egne avtaler om tilgang til emner i informatikk og/eller realfag. Dersom du lurer på om dette gjelder deg, kan du henvende deg til kontaktpunktet til studieprogrammet ditt.

Slik går du fram for å få registrert spesielle opptakskrav

Sjekk først i Søknadsweb om du allerede er registrert med spesielle opptakskrav.

Er du ikke registrert med de aktuelle spesielle opptakskravene, kan du søke på alternativet «Registrering av spesielle opptakskrav» i Søknadsweb. Du finner alternativet nederst på siden «Velg opptak». Merk at det kun er programstudenter ved UiO som kan søke på dette opptaket.  

Fristen for å søke for våren 2022 er 25. januar 2022.  

Ikke programstudent ved UiO?

Søk om å bli enkeltemnestudent i informatikk og/eller realfag innen 15. desember for å få registrert spesielle opptakskrav.

Kontakt Knutepunktet

for spørsmål om søknadsprosessen eller opptakskravene.

Publisert 20. nov. 2020 09:31 - Sist endra 29. sep. 2021 14:26