Søknadsfrist og opptak

Fra og med høsten 2019 erstattes Sør-Asia-studier av den nye studieretningen South Asian Culture and Society.

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Søkere må oppfylle ett av de tre følgende alternativene:

Alternativ 1:

  • emnegruppe/fordypning på minst 80 studiepoeng i hindi, urdu eller sanskrit
  • 40 studiepoeng i områdekunnskap om Sør-Asia

Alternativ 2:

  • emnegruppe/fordypning på minst 80 studiepoeng i områdekunnskap om Sør-Asia
  • emnegruppe i kultur- / samfunnsfag på minst 40 studiepoeng

Alternativ 3:

  • emnegruppe/fordypning på minst 80 studiepoeng i et kultur- / samfunnsfag
  • 40 studiepoeng i områdekunnskap om Sør-Asia

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.