Antikkens kultur (årsenhet)

Ønsker du grunnleggende kunnskaper om antikken og de klassiske språk? Studiet gir kunnskaper om antikken som periode, med særlig vekt på kultur, retorikk og språk. Du får også innføring i gresk eller latin og hvordan antikkens kultur er brukt i ettertiden.