Hva lærer du?

Med mastergrad i arkeologi og konservering kan du:

  • gjøre rede for de viktigste teoretiske problemstillingene knyttet til ditt fag
  • gjøre rede for dybdekunnskaper innenfor et avgrenset område av faget
  • vise at du kjenner til de viktigste studie- og analysemetodene som benyttes innenfor din fagretning
  • planlegge og gjennomføre en selvstendig forskningsoppgave etter gjeldende forskningsetiske normer
  • formulere nye faglige problemstillinger, finne relevant materiale for et prosjekt og vise at du kan vurdere tidligere forskning kritisk
  • analysere store informasjonsmengder gjennom anvendelse av vitenskapelige metoder

Se de ulike studieretningene for fullstendige læringsutbytter.


 
 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. juni 2016 12:54