Oppbygging og gjennomføring

Se den enkelte studieretning for detaljer og tabeller for studieløp:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i arkeologi og konservering

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:26