Hva lærer du?

Studenter på prosjektbasert konservering arbeider i kulturarvsektoren og har allerede et høyt nivå av manuelle ferdigheter.

Ved endt studieløp har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og fagkompetanse:

Kandidaten

  • har avansert kunnskap innen fagfeltet konservering – enten gjenstadskonservering eller malerikonservering og spesialisert kunnskap på det området av konservering som dekkes av temaet for masteroppgaven
  • kan vise original tenkning og en omfattende forståelse av de praktiske og vitenskapelige metoder for konserveringsforskning som var relevante for kandidatens eget valgte prosjekt
  • har spesialisert teoretisk og praktisk kunnskap om konserveringsyrket. Dette inkluderer kunnskap og anvendelse av det etiske rammeverket, dokumentasjon og aktuelle tilnærminger til direkte og forebyggende konservering.
  • har en bevisst og kritisk holdning til forhold knyttet til konservering av gjenstander og samlinger innenfor kulturarvområdet
  • har utviklet rutiner for forskning innen konservering: å anvende teori, metode og verktøy som benyttes av profesjonelle konservatorer. I dette ligger kritisk å observere, samle og analysere relevant informasjon.
  • kan kommunisere og presentere vitenskapelige problemstillinger innen konservering, både innad i fagmiljøet så vel som til et bredere allment publikum.

Med en mastergrad i konservering - prosjektbasert kan du få godkjenning som konservator i henhold til europeisk standard (ENcORE).

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 20. nov. 2018 10:58