Jobb og videre studier

Med en mastergrad i arkeologi kvalifiserer du for arbeid som arkeolog ved utgravninger, innenfor kulturminnevern og forvaltning og ved museer. En del arkeologer jobber også med ulike formidlingsoppgaver, og med forskning og undervisning ved ulike forskningsinstitusjoner. I tillegg jobber arkeologer i andre type stillinger i offentlig forvaltning og innenfor kulturlivet.

Hva gjør tidligere studenter?

  • frydenberg-hilde-sofie-200x230 Rådgiver

    Vær åpen for å søke arbeid utenfor det du betrakter som ditt felt, anbefaler Hilde Sofie Frydenberg. Hun er arkeolog og jobber med innhenting og tilgjengeliggjøring av tallgrunnlag og kunnskap om kultursektoren i Statistisk sentralbyrå.

  • bauer-egil-lindhart-250 Arkeolog/forsker og kontorleder

    Det kan være en god investering i fremtidige arbeidsmuligheter som arkeolog å «skrive seg inn» i et etterspurt område eller en aktuell tematikk, anbefaler Egil Lindhart Bauer. Han jobber ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

De viktigste bransjene

Masterkandidater fra Arkeologi og konservering jobber i disse bransjene:

Graf: arkiv, bibliotek og museum 28 prosent; kunst, kultur og kreative næringer 21 prosent; offentlig forvaltning 17 prosent; forskning og utvikling 14 prosent; media, forlag og kommunikasjon 3 prosent, næringslivet 3 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

På masterprogrammet i arkeologi får du arbeidslivsrelevant erfaring underveis gjennom feltkurs og annen praksis knyttet til arkeologisk virksomhet. Du kan delta på karrierearrangementer, jobbsøker- og intervjukurs, veiledning  og andre tiltak som tilbys HF-studenter eller skrive masteroppgave i samarbeid med en ekstern virksomhet. Det kan gi innsikt i temaer og spørsmål virksomheten er opptatt av, og gi deg et verdifullt nettverk som kan være nyttig når du skal søke jobb senere.

Videre studier

Vil du bli lærer søker du opptak til:

Ønsker du en forskerkarriere kan du søke opptak til: