Konservering - prosjektbasert (studieretning)

Er du konservator og vil ha en mastergrad? I løpet av det prosjektbaserte masterstudiet tilegnes fagets teori og forskningspraksis gjennom veiledet arbeid med en selvstendig masteroppgave. Du må ha en egen arbeidsplass utenfor studiet og bekreftet adgang til eventuelt studiemateriale.

Studieretningen hører til programmet

Arkeologi og konservering (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?