Søknadsfrist og opptak

Det har tidligere vært opptak annethvert år til denne studieretningen.

Det blir ikke opptak til denne studieretningen høsten 2020.

Foreløpig siste opptak var høsten 2016.

Frister og andre viktige datoer

Det vil bli gjennomført en workshop for søkere, med prosjektbeskrivelse som tema. Mer informasjon om dette kommer senere.

More information for international applicants

Studieplasser

Antall plasser på studieretningen vil variere. Normalt 2-4

Opptakskrav

Opptak til masterstudier krever følgende:

  • generell studiekompetanse
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer

Krav til faglig fordypning

Treårig bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende med fordypning i konservering eller tilsvarende. Alle studenter som blir tatt opp til studieretningen, må ha gjennomført minst et halvt års praksis eller utdanning som konservator ved en institusjon eller under veiledning av en kvalifisert konservator med privat praksis. Det kreves et karaktergjennomsnitt C (eller 2,7) eller bedre i fordypningen i konservering. I tillegg vil innsendte søknader bli vurdert i sin helhet. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til et intervju i (uke x). Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

I tillegg må du laste opp følgende:

  • prosjektbeskrivelse (på maks 5 sider - referanser kommer i tillegg). Det vil holdes en workshop den (dato og tid annonseres senere) for søkerne, med prosjektbeskrivelse som tema. Workshopen holdes i seminarrom 113, Frederiksgt 3, Oslo.
  • en bekreftelse fra institusjon/arbeidsgiver som dokumenterer at søker har tilgang til en arbeidsplass under studiet (2 år heltid, 4 år deltid). Hvis prosjektet er gjenstandsbasert, må det vedlegges bekreftelse fra eier på tilgang til materialet.
  • bekreftelse på avlagt praksis med referanser.

Rangering av søkere

Søkere med treårig bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende, med fordypning i konservering eller tilsvarende, og minst C i snitt i fordypningen, rangeres på grunnlag av karakterene i fordypningen og prosjektbeskrivelse. De rangeres deretter også på grunnlag av intervju.

Godkjenning av tidligere utdanning

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring.

Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.