Oppbygging og gjennomføring

Studiet kan gjennomføres enten på heltid (2 år) eller deltid (4 år). Masterstudiet på studieretning for konservering (prosjektbasert) består av til sammen 120 studiepoeng:

4. semester KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering
3. semester KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering
2. semester KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II
1. semester KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering KONS4510 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering KONS4511 – Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering
 10 studiepoeng10 studiepoeng10 studiepoeng

Emnene KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering og KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering støtter opp under masteroppgaven. Disse forberedelsene består av å utarbeide en behandlingsanalyse av gjennomføringen av masteroppgaven. Disse emnene er en forutsetning for at du kan gå i gang med selve konserveringsarbeidet i masteroppgaven.

Masteroppgaven består av selve konserveringssarbeidet. Tema for oppgaven kan være gjenstand, maleri, samling, konserveringsteknikk eller nedbrytningsprosess.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. juni 2012 12:45