Hvorfor velge denne retningen?

Er du konservator og vil ha en mastergrad? I løpet av det prosjektbaserte masterstudiet tilegnes fagets teori og forskningspraksis gjennom veiledet arbeid med en selvstendig masteroppgave. Du må ha en egen arbeidsplass utenfor studiet og bekreftet adgang til eventuelt studiemateriale.

Det toårige masterstudiet består av teoretisk undervisning, etterfulgt av arbeidet med masteroppgaven.

Programmet er fleksibelt; selv om alle undervisningsemner er obligatoriske, kan de gjennomføres på heltid (2 år) eller deltid (4 år). Undervisning og veiledning kan finne sted i Oslo eller via Skype.

Studiets første år

Emnene det første studieåret (fordelt på ett eller to år) er viet undervisning i teori, veiledet lesing samt forundersøkelser og videreutvikling av prosjektbeskrivelsen.

Du vil få større kunnskap om, og bedre forståelse av, fagets forskningsfelt og forskningsdebatt. De obligatoriske emnene i teori og analyse  vil gi mulighet til fordypning i de spesielle metodiske problemene som kan knyttes til masterprosjektet. Du får innsikt i fagets grunnlagsproblemer og teoretisk kunnskap om hvordan gjenstander forandres

Emneundervisningen er en forberedelse til dine forundersøkelser, hvor valg av materiale, og ønskede analysemåter må begrunnes. Emneundervisningen er starten på din masteroppgave.

Masteroppgaven

Masteroppgaven er basert på et godt begrunnet prosjekt, som kan ha blitt inspirert av ditt daglige arbeidsmiljø. Når du skal skrive masteroppgave, vil du bli konfrontert med en lang rekke problemstillinger og mulige løsninger. Masteroppgaven skal hovedsakelig bygge på egne studier innen det valgte prosjektet og på faglitteratur.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven trenes du i å planlegge, avgrense og utforme et selvstendig forskningsarbeid. Du utvikler en problemorientert, argumentativ, teoretisk og metodisk bevisst tilnærming, samt respekt for betydningen av å ha belegg for sine utsagn. Du lærer å strukturere et stoff og å skrive god sakprosa.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 3. jan. 2019 09:58