Hvorfor velge dette programmet?

Bachelorprogrammet i biologi er erstattet av det nye studieprogrammet Biovitenskap. Les mer om hvordan biologi er blitt en del av Biovitenskap

Dette studiet er det nærmeste du kommer svaret på livets gåte. Hos oss tilegner du deg kunnskap som gjør at du kan bidra til å redde verden. Mange biologer får spennende jobber med feltarbeid ute i naturen og forskning i laboratorier.

Kort om studieprogrammet

Biologi handler om alt levende. Biologi handler om jordas fascinerende plante- og dyreliv. Biologi handler om artenes evolusjon, fysiologi og økologi.

Hos oss lærer du om mikroorganismer og parasitter hos planter, dyr og mennesker. Faget gir deg kunnskap om natur, miljø og artsmangfold.

Mange oppdagelser i biologi har skapt revolusjoner, for eksempel innenfor medisin og jordbruk. Biologer jobber mye i laboratorier og ute i felt – i skogen, på høyfjellet og i havet.

Hvorfor velge Biologi

Biologi er for deg som vil lære mer om mangfoldet av organismer på jorda, om livets utvikling og å forstå sammenhengene i naturen.

Verdensledende forskere tar deg med ut i felt og inn i laboratorier, hvor du får undersøke alt fra torsk og elg til sopp og molekyler. Du får svar på hvorfor noen fisker kan leve uten oksygen og noen sopp er giftige, hvorfor noen trær skifter farge om høsten og hvorfor mange sommerfugler stråler med fantastiske farger.

Studiemiljø

Vi vet at studenter som trives er studenter som lettere lykkes faglig. I begynnelsen av studiet inviterer vi deg derfor med på et faglig og sosialt seminar hvor du blir bedre kjent med faglærerne og de andre studentene på studieprogrammet ditt. Underveis i studiet får du også tilbud om personlig veiledningssamtale hvis du ønsker å ta opp faglige eller sosiale utfordringer.

På biologiprogrammet har vi et morsomt og spennende studiemiljø, der studenter og ansatte sosialiserer i faglige frokostmøter, utflukter og andre sammenkomster. Les mer om livet rundt studiene på Institutt for biovitenskap.

Studier i utlandet

I løpet av studiet, spesielt i 5. og 6. semester, får du en gyllen mulighet til å studere i utlandet. Vi har mange utvekslingsavtaler med gode universiteter over hele verden. Ikke minst er Australia og Svalbard populære utvekslingssteder. Les mer om utveksling.

Videre studier og jobb

Avhengig av hvilke valg du tar underveis, kan du gå videre med mastergrad i Biologi, Molekylærbiologi eller Innovasjon og entreprenørskap. Etter mastergraden kan du søke på en doktorgrad. Les mer om doktorgrad og forskerkarriere.

Institutt for biovitenskap (IBV) undersøkte våren 2013 hvor stor andel av masterstudentene som får relevant jobb etter endt utdanning. Uteksaminerte studenter for de siste 5årene ble spurt. Av de som svarte på hadde:

  • 80 % av de med en mastergrad fra IBV relevant jobb innen 1 år etter endt utdanning.
  • 66 % relevant jobb innen 6 måneder etter endt utdanning.
  • 32 % allerede relevant jobb før de ble ferdig med graden.

Hvor jobber biologer?

Med en master fra biologiprogrammet kan du få stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i biologi- eller miljøforskningsinstitutter og industrier. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Her er en utfyllende liste med lenke til arbeidsplasser hvor tidligere studenter ved Institutt for biovitenskap har fått jobb:

Folkehelseinstituttet

Oslo Universitetssykehus

Diakonhjemmet

Diatect monoclonals

Kreftregisteret

Veterinærinstituttet

Fürst medisinsk laboratorium

BBComputerteknikk

Forsvarets forskningsinstitutt

Mattilsynet

SWECO - Sustainable energy and design

MYCOTEAM

Fiskeridirektoratet

Utdanningsdirektoratet

NINA - Norsk institutt for naturforskning

BERGFALD - Miljørådgivere

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Polarinstitutt

Oslo kommune

Sonitor Technologies

Statens vegvesen

Universitetet i Oslo

Miljødirektoratet

Giftinformasjonen

Statens vegvesen

NIVA – Norsk institutt for vannforskning

SABIMA – Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

ACONA

ROCHE

Les mer om jobb og videre studier.

 

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 23. nov. 2021 10:24