Marinbiologi-og-limnologi

Tittel Publisert Veileder(e)
Life history responses to light and temperature cycles 29. juni 2020
Master projects in statistical ecology 21. mai 2019
Ecology of aquatic vertebrates 14. mai 2019
Describing phytoplankton holobiont - the microbiome of toxic phytoplankton species 5. juli 2018
Development of eDNA protocol for the endangered freshwater pearl mussel (Margaritifera margaritifera L.) 5. juli 2018
Development of a high-through-put platform for microbial experimentation 5. juli 2018
Next generation of taxonomy – assessment of biodiversity at beaches in the Oslofjord 12. apr. 2018
Next generation of taxonomy – genome-skimming of worms from natural history collections 12. apr. 2018
The evolution of complexity – What drives the evolution of mitochondrial genomes? 12. apr. 2018
The evolution of complexity – Development of bioinformatic tools to minimize the impact of multifactorial biases on phylogenetic reconstructions 12. apr. 2018
The evolution of complexity–The impact of progenetic evolution on the genome of a small worm 12. apr. 2018
Macroalgae master project in an international study 3. apr. 2018
Systematikk og fylogeni hos fiskeparasitter i Oslofjorden - Masteroppgaver knyttet til forskningsprosjektet MonoMyx. 22. mars 2018
Hvordan påvirkes genomstørrelse og cellestørrelse av temperatur? 22. mars 2018
Algevegetasjonen i indre Oslofjord 22. mars 2018
Biodiversitet i ålegrassamfunn 22. mars 2018
Seasonal occurence of toxic algal species in the Oslofjord 22. mars 2018
Vertical distribution of protists (including microalgae) 22. mars 2018
Sesongvariasjon av potensielt giftige alger (feks. dinoflagellater) gjennom året. 22. mars 2018