Havbunnens vokter

Marinbiologen Torbjørn Gylt jobber i naturskjønne omgivelser med å overvåke hvordan oppdrettsanlegg påvirker lokalmiljøet.

- Jeg drar ut med båt og utfører miljøundersøkelser rundt oppdrettsanlegget for å se at ikke anleggene har en negativ påvirkning på havbunnen, gliser Torbjørn Gylt tilfreds. 

- Noe av det første jeg skulle gjøre i jobben, var å sette ut en rigg som skulle måle havstrøm. Jeg lurte fælt på hvordan den skulle settes opp og programmeres, og ringte en kollega som kunne hjelpe meg over telefon.  Jeg fikk beskjed om å ta en “kause” og lage en “øyespleis”. Jeg spurte hva det skulle bety. Han ville vite om jeg kunne spleise tau, og jeg sa nei. Da bad han meg ringe tilbake når jeg hadde lært det, og la på røret. Så da fant jeg ut av det via youtube, og så ringte jeg opp igjen, forteller Torbjørn lattermildt om det barske møtet med jobben som miljøkonsulent i Åkerblå Nord.

- Man må være klar for å ta ting på sparket og lære mye nytt, slår han fast. 

Følte seg hjemme på UiO

Før han bestemte seg for å studere biologi, vurderte Torbjørn både historie- og gullsmedutdanning.

-  Året da jeg var i Forsvaret glemte jeg å tenke på studievalg. Men jeg hadde holdt av en plass på biologistudiet som jeg kom inn på året før, og valgte å takke ja til den.

At det ble biologi virket tilfeldig der og da, men Torbjørn var interessert i faget gjennom hele oppveksten.

- Stillingen min har vokst siden jeg begynte. Nå har jeg mye mer ansvar.

Den første lunsjen i fadderuken opplevde han at det oppstod litt pinlig stemning siden folk ikke kjente hverandre, men det varte ikke lenge før en av de andre startet en samtale med spørsmål om sneglesex. Alle rundt bordet kastet seg inn i samtalen.

- Da skjønte jeg at jeg passet inn og var der jeg skulle være!

Nå har han forlatt Oslo for å utforske Sandnessjøen. Å starte karrieren utenfor byen byr på noen fordeler:- Vi har et veldig godt arbeidsmiljø og folk her er skikkelig hyggelige. Det har vært helt greit å flytte på seg. Leieprisene er bedre her. Jeg leier et helt hus til samme pris som et rom i et kjellerkollektiv i Oslo.

Følger med på vegne av fellesskapet

I jobben sin er Torbjørn mye ute på fjorden, hvor han overvåker oppdrettsmerder der det hovedsakelig går laks. En merde er den store notposen der oppdrettsfisken bor.

- Vi bidrar til å forvalte våre felles ressurser i havet, forklarer han. Miljømyndighetene krever at oppdrettsbransjen sørger for gjennomføring av målinger rundt anlegget, og dermed blir det behov for bedrifter som den Torbjørn jobber i. Målet deres er å sørge for god velferd og helse for fisken samt et godt miljø nede i dypet.

 - Til daglig drar jeg ut med båt og utfører miljøundersøkelser rundt oppdrettsanlegget for å se at ikke anleggene har en negativ påvirkning på havbunnen.

Torbjørn overvåker havstrømmer, oksygennivåer og støy som kan stresse fisken, samt kjemiske og biologiske sammensetninger i vannet. - Deretter setter jeg en karakter over tilstanden, og skriver rapport om funnene, utdyper han.

- Myndighetene kan stoppe driften av et oppdrettsanlegg eller kreve iverksetting av tiltak på bakgrunn av mine funn. Noen få useriøse aktører skal ikke få ødelegge vår felles natur, understreker han.

Felt og kontor

Kombinasjonen av feltarbeid og kontorarbeid er viktig for Torbjørn. Han kunne ikke tenke seg en ren kontorjobb med det første.

- Nå har jeg mange muligheter og koser meg med å reise rundt langs den vakre Helgelandskysten.

I Åkerblå Nord jobber Torbjørn sammen med to veterinærer som er ansvarlige for fiskehelse. Bransjen er i kraftig vekst og morselskapet har hatt en betydelig økning i antall ansatte de siste to årene. Selv var Torbjørn den første som ble ansatt da datterselskapet ble opprettet og har dermed vært med på å etablere kundegrunnlaget.

- Stillingen min har vokst siden jeg begynte, nå har jeg mye mer ansvar. Jeg har fått nye oppgaver som er knyttet til økonomi, administrasjon og kundekontakt.

Bruker kunnskapen fra studietiden

- Kunnskapen fra marinbiologi gjør at jeg kan sette de funnene jeg gjør inn i en større kontekst. Jeg vet hvilke arter som burde være til stede og hvordan havstrømmer påvirker nedfall fra et oppdrettsanlegg. Det hjelper meg å gjøre en god jobb, sier Torbjørn om relevansen av det han lærte gjennom studiene.

- Felterfaringen fra studietiden er også veldig verdifull, sier Torbjørn. - Jeg har også mye bruk for det jeg har lært om rapportskriving, faglig vokabular og arbeidsmetoder. Man lærer mye nytt idet man kommer ut i jobb. Det jeg lærte på Universitetet i Oslo danner et fundament som ofte kommer til nytte når jeg skal finne ut av nye ting. Det viktigste vi lærer på universitetet, er nok raskt å ta til oss ny kunnskap.

- Bygg et faglig nettverk, selv om det er skummelt!

- Før jeg fikk jobben i Åkerblå Nord hadde jeg et sommervikariat i SalMar knyttet til oppdrett av rognkjeks, sier Torbjørn. Rognkjeks er en rensefisk som brukes til å bekjempe lus i oppdrettsanleggene.

- Når jeg først hadde fått en fot innenfor i bransjen fikk jeg så mange tilbud om jobbintervju at jeg måtte velge ut hvilke intervjuer jeg ville gå på. Før denne sommerjobben, hendte det at jeg ikke en gang fikk svar på jobbsøknadene mine.

Torbjørn erfarte at mange arbeidsgivere vil ha nyutdannede, men er interessert i kandidater som har en form for kvalitetsbevis fra en arbeidsgiver innen samme næring.

- Det er veldig viktig å skape seg et faglig nettverk. Mange får jobb gjennom anbefalinger og bekjente, fremhever Torbjørn. - Hvis en arbeidsgiver sitter med to søkere som stiller likt, men har hørt mye bra om den ene, så er det størst sannsynlighet for at den personen blir valgt, mener han.

Hans tips er å dra på konferanser og introdusere seg, bli med i frivillige organisasjoner eller levere søknad og CV personlig så du kan ta arbeidsgiveren i hånda. - Det er viktig å gjøre slike ting selv om det kan virke skummelt.

Av Jenny Marie Skytte af Sätra
Publisert 18. sep. 2017 13:33 - Sist endret 21. sep. 2017 09:17