Studenten Even er med på tre forskningsprosjekter

Even Werner går tredje året på biovitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Han oppdaget tidlig interessen for forskning, laboratorie- og feltarbeid, og bruker gjerne 20 timer i uka på dette. 

Bildet kan inneholde: jobb.
Even kombinerer biologistudiene med felt- og labarbeid. – Det morsomste med lab er å behandle prøvene man selv har samlet inn, og få svar på det man lurer på.

– Jeg driver veldig mye med laboratoriearbeid og analyse av feltarbeid. Dette gjør jeg på frivillig basis. Hver uke bruker jeg nok 15-20 timer på laboratoriet eller ute på feltarbeid, forteller biologistudenten Even som nå er i gang med sitt tredje studieår på bachelor i biovitenskap. 

– Jeg vurderte flere studiesteder, men til slutt var det programmeringen ved UiO som var utslagsgivende.

– Jeg visste tidlig at jeg ville drive med feltarbeid, så jeg tok selv kontakt med forskergrupper jeg syntes virket spennende. Det ga resultater, og nå er jeg med på totalt tre forskningsprosjekter. 

– Så lenge jeg strukturerer hverdagen min rekker jeg alt jeg vil, forteller han om livet som fulltids biologistudent og frivillig labassistent. 

Åtte dager i Finnmark

Bildet kan inneholde: vann, fritidsfiske, innsjø, fiske, rekreasjon.
For Even er det noe av det beste med biologistudiet naturopplevelsene. Nylig var han i Finnmark for å samle inn vannprøver han skal bruke videre i forskningen sin.  

Et av forskningsprosjektene Even er med på, er i seksjon for akvatisk biologi og toksikologi (AKVA). De fokuserer på ferskvann og marine økosystemer. I september var Even med AKVA-gruppen på en åtte-dagers felttur i Finnmark. Her reiste de fra innsjø til innsjø i det nydelige høstværet og samlet inn vannprøver. 
– Dette feltarbeidet går ut på at vi skal kartlegge artssammensetningen i nordområdene.  Det er interessant fordi det kobles opp mot klimaendringer. Det er ingen hemmelighet at spesielt nordområdene våre blir påvirket av klimaendringer, svarer Even. 
– Innsjøer kan gi oss en god indikasjon på klimaendringer. Vannet vi samler inn skal analyseres og brukes i videre forskning, legger han til.  

Fiskeinteressen ble til fagfelt

Bildet kan inneholde: medisinsk hanske, medisinsk assistent, helsevesen, kjemiker, klinikk.
Mange titalls timer har blitt tilbrakt på laboratoriet. Her er Even i gang med å ekstrahere gasser fra vannprøver han selv har samlet inn.  

Even forteller at interessen for realfag begynte da han gikk på videregående, og han valgte da full fordypning i realfag. Her likte han vel så godt fysikk og matematikk som biologi. Til slutt var det likevel fiskeinteressen som sørget for at han fant veien til Blindern og biologistudiene. 

– Jeg syntes alle realfagene på videregående var kjempespennende, men til slutt stod jeg igjen med «hva liker jeg best?» da jeg skulle velge høyere utdanning, sier han. 
– Og svaret på det var fisk! ler Even høyt. 
– Valget falt på biovitenskap på Blindern. Det angrer jeg ikke et sekund på.  
– Hvorfor valgte du UiO?
– Jeg vurderte flere steder, men til slutt var det programmeringen som var utslagsgivende. Jeg så at UiO valgte å implementere programmering fra første semester på biologistudiet. Det tror jeg er viktig i arbeidslivet.
– Hvordan har det vært å studere biologi som bruker programmering?
– UiO har lagt opp studieløpet slik at programmeringen blir en rød tråd gjennom hele utdanningen, og vi bruker programmering hele tiden. Det har gjort at jeg nå på bachelornivå kan sitte og analysere data ved hjelp av programmering, forteller han. 
– Hva har vært det beste med biologistudiene?
– Det er to ting jeg kan trekke frem. Det ene er det faglige nivået. De ansatte stimulerer kunnskapssulten og undringen jeg tror mange sitter med. 
– Det andre er den sosiale biten. Vi har et ekstremt godt studiemiljø på biovitenskap. Jeg har fått kjempefine medstudenter, mange nye venner og det er alltid noen du kan vende deg til om det er noe du lurer på, før han fortsetter:

– Studiet så langt har vært en fantastisk reise, sier han. 

Savnet arbeidserfaring

Bildet kan inneholde: medisinsk assistent, sykehus, klinikk, hvit kåpe, helsevesen.
Even begynte tidlig med labarbeid på studiet. – Min drøm er å jobbe med forskning, forteller han. 

– Er det noe du har savnet på studiet?
–  Jeg savner tilgang på feltarbeid tidlig i studieløpet og en slags form for internship hos bedrifter. Ikke nødvendigvis noe som er betalt, men slik at vi som biologistudenter skal få reell arbeidserfaring, påpeker Even. 
– Men jeg ser utfordringen med dette. Det er vanskelig for en bachelorstudent å ha kompetansen som kreves for å bidra på en relevant måte. Derfor ser jeg nå viktigheten i hvordan studiet er lagt opp. De gir oss grunnpilarene først, så kan vi bygge videre på dette litt lengre ut i studieløpet, sier Even.

Arbeidserfaringen Even etterspør har nå blitt møtt ved Institutt for biovitenskap. Studenter har nå mulighet til å velge faget BIOS3050 – Arbeidspraksis i biovitenskap, hvor studentene får studiepoeng for å være i en faglig relevant jobb gjennom et praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester.  Her kan du lese blogginnlegg fra studenter som er i praksis. 

Drømmen om en forskerkarriere

Videre er han kjapt ute med å svare på hva som er det beste med å være ute på feltarbeid. 
– Du får veldig stor tilknytning til prøvene du tar, for du vet hvor hardt du jobber for dem. Det andre jeg liker med feltarbeid hvor godt kjent du blir med andre på gruppa. Det går ikke bare i forskning, vi snakker om alt mulig rart og har det veldig gøy sammen, sier han. 
– Hvordan ser en typisk hverdag ut for deg? 
– En typisk studiehverdag for meg er at jeg kommer til Blindern i åtte-tiden. Jeg leser meg opp på egne fag, har forelesninger og så underviser jeg gjerne som gruppelærer. Jeg snakker med andre ansatte om arbeid vi holder på med, og gjennomgår resultater etter at vi har kjørt analyse av dataene vi har samlet inn. Vi bruker også mye tid på planlegging av feltturer, og så reiser jeg hjem rundt klokken 18. 
– Blir det ikke litt lange dager?
– Nei, det synes jeg ikke. Når jeg gjør det slik tar jeg fri i helgene med god samvittighet, svarer han. Planen videre for Even er å fullføre bachelorgraden og starte på en mastergrad neste høst. Etter det håper han på å kunne ta en doktorgrad. Han er nemlig langt i fra å være lei av å drive med forskning. 
– Min drøm er å jobbe med forskning. Det skal jeg helt ærlig innrømme, avslutter han før han returnerer til den travle studiehverdagen sin. 
 

Av Martine Ruud (tekst og foto)
Publisert 15. okt. 2020 08:59 - Sist endret 17. feb. 2022 13:09