Hvorfor velge dette programmet?

Elektronikk og informatikk er grunnlaget for stadig nye teknologiske framskritt innen områder som kommunikasjon, logistikk, medisin, forskning og underholdning. Dette studiet vil gi deg en solid kompetanse for kunne ta del i den teknologiske utviklingen i samfunnet.

Studieprogrammet er et samarbeid mellom Fysisk institutt og Institutt for informatikk, og har to studieretninger:

Studiet tilbyr forskningsnær utdanning bl.a. ved at du vil arbeide med en stor prosjektoppgave (60 studiepoeng) i nært samarbeid med etablerte forskningsmiljøer. Studiet vil gi deg faglig innsikt og trene dine analytiske evner slik at du er i stand til å gi betydelige bidrag innen forskning og innovasjon, og i teknologi-tunge samfunnsområder, slik som energi og miljø, medisin og helse, IKT, transport, matindustri og forvaltning.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Vi starter semesteret med fellesmøter for alle nye studenter, hvor du får anledning til å bli kjent med både gamle og nye studenter og ansatte, faglig og sosialt.

Dersom du lurer på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, kan du kontakte oss.

Studentenes Elektronikkforening er en studentforening knyttet til studiet som arrangerer bedriftspresentasjoner og faglig-sosiale sammenkomster. Ellers har Universitetet i Oslo et rikt studentliv med over 200 studentforeninger i velge mellom.

Studier i utlandet

Vi har gode utvekslingsavtaler i Canada, men det er også mulig å reise til blant annet USA, Frankrike, Italia og Tsjekkia. Les mer om utveksling.

Jobb og videre studier

Arbeidsmuligheter fins i mange ulike bransjer og yrker, for eksempel innenfor teknologiske bedrifter innen områder som telekommunikasjon, miljøovervåkning, automasjon, mikroelektronikk og medisin.

Du kan også jobbe med undervisning, forskning og utvikling i både privat og statlig virksomhet, salg og markedsføring av teknologi, eller datasystemdrift og programutvikling innen industri og offentlig forvaltning. 

Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 6. juni 2019 14:58