Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng. 

Programmet har følgende oppbygging:

  • Teoretisk pensum, 60 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Programmet har to studieretninger:

Studieløp

To mulige oppbygginger av studiet:

Eksempel 1

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 Eksempel 2

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Teoretisk pensum og masteroppgave

Masteroppgaven består av selvstendig, vitenskapelig forskningsarbeid på 60 studiepoeng. Masteroppgaven må bestås i løpet av de tre første semestrene i studiet. Som masterstudent får du anledning til å spesialisere deg innenfor en studieretning, og hvilke emner du tar avhenger av studieretning. Du finner veileder og masteroppgave i løpet av det første semesteret i studiet.  Arbeidet med masteroppgaven skal tilsvare et studieår, og avsluttes med en muntlig presentasjon og eksaminering i slutten av fjerde semester på programmet.

De følgende retningslinjene gjelder for sammensettingen av det teoretiske pensumet på i alt 60 studiepoeng:

  • pensumet må inneholde minst 40 studiepoeng på 4000/5000-nivå
  • pensumet kan inneholde opp til 20 studiepoeng med emner på 3000-nivå dersom dette godkjennes i studieavtalen

Se den enkelte studieretning for nærmere beskrivelse av oppbygging og gjennomføring av masterstudiet.

Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Ta kontakt med Fysisk institutt for mer informasjon.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Fysisk institutt for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Elektronikk, informatikk og teknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 10. des. 2018 12:31