Jobb og videre studier

Med en Master i elektronikk, informatikk og teknologi vil du få en faglig bakgrunn som åpner opp for mange ulike karriereveier. Enten du ønsker å arbeide i de små entreprenørbedriftene eller i de store, multinasjonale selskapene, vil kunnskapen du tilegner deg hos oss gjøre dette mulig.

Gjennom mastergraden vil du oppnå kunnskaper og ferdigheter som er viktige for arbeidsgivere innenfor teknologitunge bransjer. Du vil bli godt rustet til å ta del i den teknologiske fremdriften vårt samfunn står ovenfor i dag.

Mulige arbeidsplasser

Etter fullført grad kan du for eksempel jobbe innen:

  • teknologiske bedrifter innenfor mange ulike områder, som for eksempel telekommunikasjon, miljøovervåkning, automasjon, mikroelektronikk og medisin.
  • forskning og utvikling, både i privat og offentlig sektor.
  • undervisning på lavere og høyere nivå. Merk at om du ønsker å undervise som lektor på videregående skole må du i tillegg til en mastergrad fullføre en årsenhet i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
  • salg og markedsføring av teknologi.
  • datasystemdrift og programutvikling innen industri og offentlig forvaltning.

Det er viktig å merke seg at dette bare er noen få eksempler på hva du kan arbeide med når du er ferdigutdannet. Ønsker du mer informasjon kan du ta kontakt.

Videre studier

Etter å ha gjennomført en Master i elektronikk, informatikk og teknologi kan du være kvalifisert til ph.d.-studier innenfor fagområdet dersom du oppfylle kravene.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 28. aug. 2019 12:53