Søknadsfrist og opptak

Du søker om opptak direkte til hver enkelt studieretning i studieprogrammet. Se hver enkelt studieretning for informasjon om søknadsprosessen:

Studieplasser

43