Studieopphold i utlandet

UiO har utvekslingsavtaler med universiteter i mange land. På dette studiet tilbyr vi også tilrettelagte utvekslingsavtaler med Canada, Frankrike, Italia og USA. Vi anbefaler utveksling i løpet av 2. eller 3. semester av masterstudiet.

Studenter som ønsker å dra på utveksling allerede i 1. semester av masteren bør søke om opptak til master med tidlig svar. Merk at studenter som søker om tidlig svar må ha fullført sin utdanningen innen søknadsfristen for dette.

Anbefalte utvekslingsavtaler

Dette studieprogrammet har utvekslingsavtaler med:

I tillegg til avtalene er det mulig å reise andre steder i verden. Se den komplette avtalelisten til Fysisk institutt og fakultetets avtaleliste over mulige studiesteder du kan reise til. Det er også mulig å reise på Universitetet i Oslos egne avtaler. I tillegg kan du gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler. 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 22. des. 2016 12:26 - Sist endret 30. aug. 2019 08:32