Jobb og videre studier

Med en solid faglig bakgrunn i fysikk/elektronikk, matematikk og informatikk vil du stille sterkt i konkurranse med kandidater fra andre læresteder, enten du vil jobbe i Norge eller utlandet.

Videre studier

Etter endt bachelorstudium oppfordrer vi deg til å gå videre på masterprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi. Gjennom 3 år på bachelorstudiet har du et godt grunnlag for videre studier. Velger du å studere 2 år til for å ta en mastergrad, åpner det for mange spennende jobber, og vi har en rekke eksempler på spennende karrierer etter avsluttet mastergrad.

Du vil også kunne kvalifisere deg for enkelte studieretninger på masterprogrammene

avhengig av hvilke frie emner du velger. Snakk med oss hvis du lurer på hvordan du best bør legge opp de frie emnene.

Jobbmuligheter etter endt studie

 Arbeidsmuligheter finner du blant annet innenfor:

  • Teknologiske bedrifter innen mange områder, f.eks. telekommunikasjon, miljøovervåkning, automasjon, mikroelektronikk og medisin
  • Forskning og utvikling i både privat- og statlig virksomhet
  • Undervisning
  • Salg og markedsføring av teknologi
  • Datasystemdrift og programutvikling innen industri og
    offentlig forvaltning

 

 

UiO samarbeider nært med Andøya rakettskytefelt og NAROM (Nasjonalt senter for Romrelatert opplæring), og under dette masterprogrammet er derfor masteroppgaver innenfor romteknologi en mulighet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 15. des. 2017 14:04