Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Elektronikk, informatikk og teknologi er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske emner, 140 studiepoeng
  • Utviklingssemester/frie emner, 40 studiepoeng

Studieløp

6. semester IN3170 – Microelectronics Fritt emne Fritt emne
5. semester FYS3220 – Lineær kretselektronikk IN3190 – Digital signalbehandling EXPHIL03 – Examen philosophicum / Fritt emne
4. semester FYS2130 – Svingninger og bølger / Utviklingssemester /
Fritt emne
EXPHIL03 – Examen philosophicum / Utviklingssemester /
Fritt emne
Utviklingssemester / Fritt emne
3. semester FYS1120 – Elektromagnetisme IN1910 – Programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1120 – Lineær algebra
2. semester FYS1210 – Elektronikk med prosjektoppgaver FYS-MEK1110 – Mekanikk* MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra
1. semester

og HMS-emner

IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser MAT1100 – Kalkulus
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

* Studenter som begynte på programmet høsten 2019 eller tidligere vil ha MEK1100 i sitt andre semester og FYS-MEK1110 i sitt fjerde semester.

Høsten 2018 og 2019 fikk emner i realfag og biovitenskap (unntatt informatikk) nye spesielle opptakskrav. Les mer om hva som gjelder for deg.

Obligatoriske fellesemner

** MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse er obligatorisk for studenter som begynte høsten 2019 eller tidligere.

Utviklingssemester/frie emner

Utviklingssemester er et semester du kan være med å bygge opp selv. Ved å ta obligatoriske emner i 6. semester, kan du gjennomføre 4. semester som et utviklingssemester. Du kan velge å ta frie emner, reise på utveksling til utlandet, eller Universitetssenteret på Svalbard. Reiser du på utveksling må du sørge for å gjennomføre emner tilsvarende de obligatoriske emnene ved annet lærested for å unngå forsinkelse i programmet.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved Fysisk institutt.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Elektronikk, informatikk og teknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 18. sep. 2020 09:55