Studieopphold i utlandet

Et utenlandsopphold er din mulighet til å investere i unik kompetanse for ditt fagfelt. Gjennom et semester eller et år i utlandet kan du tilegne deg språkkunnskaper, et kontaktnettverk og internasjonal erfaring.

Følg HF-studenter på utveksling!

Når kan du dra?

Vi anbefaler at du gjennomfører utenlandsoppholdet i løpet av studieløpets femte semester. Du kan ta emner innenfor i fordypningsgruppen, støttegruppen og de frie emnene som utvekslingsstudent. Vi anbefaler at du tar de obligatoriske emnene ved UiO.

Hvor kan du reise

Studieretningen har ingen egne avtaler, men fagmiljøene har mange avtaler. Du kan lese mer om en del av disse her:

Andre relevante avtaler:

Europa:

Andre muligheter

Du kan velge emner ved studiesentrene i Roma  og Athen som del av studiene dine.

Og du kan søke på sommerkurs f.eks. til King's College i London: https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaler/europa/storbritannia/unie-kings-college/uio.html (søknad på søknadsweb innen 15. februar). Ellers finnes en lang rekke andre sommerkurs du kan søke på. 


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 21. apr. 2021 20:43