Oppbygging og gjennomføring

Bachelorgraden ved studieretning for estetiske studier består av 180 studiepoeng, og inneholder disse elementene:

Studieløpstabell

Nedenfor skisseres et generelt studieløp for bachelorstudiet i estetiske studier. Studieforløpet vil variere noe ut fra hvilken fordypning du velger, men den studieretningsdefinerende 40-gruppen i estetikk ligger fast for alle. I første semester anbefaler vi at du tar EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning som gir en generell innføring i kunst og tolkning, det obligatoriske estetikkemnet EST1000 – Introduksjon til estetikk, samt EXPHIL03 – Examen philosophicum .

Se lenger ned på siden for en fordypningsspesifikk studieløpstabell.

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid Emne fordypningsfag 1 Fritt emne
5. semester Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori Emne(r) fordypningsfag 1
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie Emne(r) fordypningsfag 2
2. semester Emne(r) fordypningsfag 1
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Den studieretningsdefinerende emnegruppen

Det er spesielt for studieretningen for estetiske studier at det ikke er 80-gruppen – men derimot 40-gruppen – som er definerende for studieretningen. Denne gruppen består av fire obligatoriske emner innen estetisk teori og historie.

Fordypningsgruppen på 80 studiepoeng

På studieretningen for estetiske studier består fordypningsgruppen av to fag, fordypningsfag 1 og 2. Disse er på henholdsvis 60 og 20 studiepoeng.

Du velger 80-gruppe med utgangspunkt i fordypningsfag 1, og har følgende alternativ:

Hvilke fag du velger som fordypningsfag 1 og 2 bestemmer du selv, ut fra egne interesser og hvilket masterstudium du eventuelt ønsker å gå videre med. Merk at det ikke er anledning til å velge mer enn ett litteraturfag.

Valgfrie emner

I tillegg til den obligatoriske 40-gruppen og fordypningsgruppen på 80 studiepoeng, har du 40 studiepoeng fritt valgte emner. Det anbefales at disse velges fra fagene innenfor programmet, gjerne slik at du kan fordype deg ytterligere i fordypningsfag 1 og 2.

Dersom du velger engelskspråklig litteratur som fordypningsfag 1, er det anbefalt å ta emnet ENG1100 – English Grammar som ett av de frie emnene.

Examen philosophicum og examen facultatum

EXPHIL03 – Examen philosophicum er et obligatorisk emne på alle studieprogrammer ved Universitetet i Oslo. EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning er et fagspesifikt tillegg til examen philosophicum. Innenfor bachelorprogrammet for estetiske studier anbefales estetikkvarianten av ex.fac.

Anbefalte studieløp basert på fordypning

Anbefalt studieløp - fordypning allmenn litteraturvitenskap

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid LIT23xx/ LIT3461 – Kjønn og estetikk Fritt emne
5. semester Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie Emne(r) fordypningsfag 2
2. semester LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsfag 2 velges blant studieretningens ikke-litterære 20-grupper.

Anbefalt studieløp - fordypning engelskspråklig litteratur

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid ENG23xx eller fordypningsfag 2
5. semester Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori ENG23xx eller fordypningsfag 2 ENG23xx eller fordypningsfag 2
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie Anbefalt fritt emne: ENG1100 – English Grammar LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer
2. semester

 EXPHIL03 – Examen philosophicum

ENG1303 – British Literature ENG23xx eller fordypningsfag 2
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk ENG1304 – American Literature
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsfag 2 velges blant studieretningens ikke-litterære 20-grupper.

Anbefalt studieløp - fordypning kunsthistorie

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid Fritt emne Fritt emne
5. semester KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode Fritt emne/studieopphold i utlandet
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori KUN2xxx Emne fordypningsfag 2
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid
2. semester KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen Emne fordypningsfag 2
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Anbefalt studieløp - fordypning medievitenskap

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid Frie emner
5. semester MEVIT3510 – Medieestetikk (eventuelt utenlandsopphold) Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori Emne(r) fordypningsfag 2
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie Emne(r) MEVITxxxx
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum MEVITxxxx MEVIT2110 – Medie- og kulturteori
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Anbefalt studieløp - fordypning musikkvitenskap

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid MUS2xxxx Emne i serien MUS2400-MUS2699
5. semester Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori MUS2445 – Musikkens historie 2 MUS2605 – Popular Music Studies
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie MUS1445 – Musikkens historie 1 MUS2XXX
2. semester Fritt emne Emne(r) fordypningsfag 2
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Anbefalt studieløp - fordypning nordisk litteraturvitenskap

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid NOR2xxx Fritt emne
5. semester Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer NOR2xxx
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie Emner fordypningsfag 2
2. semester NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget eller NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500)
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Fordypningsfag 2 velges blant studieretningens ikke-litterære 20-grupper.

Anbefalt studieløp - fordypning teatervitenskap (fordypningen tar ikke opp nye studenter)

6. semester EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid TEA3000 – Teateranalyse (nedlagt)
5. semester Frie emner (eventuelt utenlandsopphold)
4. semester EST2000 – Moderne estetisk teori Emne fordypningsfag 2 Fritt emne
3. semester KUN2000 – Estetikkens historie TEAxxxx Emne fordypningsfag 2
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum TEA1200 – Teaterteori og manifester (nedlagt) TEAxxxx
1. semester EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning EST1000 – Introduksjon til estetikk TEA1100 – Grunnemne i europeisk teaterhistorie (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 26. nov. 2020 15:30