Jobb og videre studier

Etter fullført bachelorgrad i estetiske studier kan du gå videre med en mastergrad knyttet til din fordypning i bachelorgraden. Studieretningen gir bred tekstkompetanse, innsikt i estetiske teorier og analytiske ferdigheter. Med denne utdannelsen står du godt rustet til en karriere innen blant annet forlagsbransjen, mediebransjen, ulike kulturinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Hva gjør tidligere studenter?

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap jobber i disse bransjene: 
Graf: kunst, kultur og kreative næringer 22 prosent; media, forlag og kommunikasjon 22 prosent; salg, varehandel, hotell og restaurant 22 prosent; utdanning og skoleverk 11 prosent, offentlig forvaltning 11 prosent; og helse og omsorg 11 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Studere videre

Med en bachelorgrad fra denne studieretningen kan du søke opptak til master i:

Andre relevante masterprogrammer du kan søke opptak til:

Relevante masterprogrammer/studieretninger med tilleggskrav:

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.