Hva lærer du?

Masterprogrammet i filosofi gir deg mulighet til å få både avansert og spesialisert kunnskap innen filosofi. Du vil lære å analysere og bearbeide komplekse saksforhold med stor presisjon og å gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsprosjekt under veiledning.

Les om læringsutbyttet for hver av de to studieretningene her:

Publisert 22. mai 2015 12:55 - Sist endret 6. okt. 2015 14:00